Παρακάτω είναι η απάντηση της υπεύθυνης καθηγήτριας και προϊσταμένης του τμήματος Ζωικής Παραγωγής στα ΤΕΙ Λάρισα…..

Για να υπενθυμίσουμε το θέμα αφορά στην ύπαρξη βίντεο που τραβήχτηκε από φοιτητή και δείχνει καθηγήτρια του ΤΕΙ Λάρισας να προβαίνει σε ευνουχισμό μικρού χοιριδίου, χωρίς αναισθητικό (!), και το άτυχο ζώο να σπαρταρά από τους πόνους.

Αφήνει να εννοηθεί ότι έκαναν έλεγχο και δεν διαπίστωσαν κάτι….

ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ και αναζητάμε απαντήσεις ως προς την γνησιότητα ή οχι του βίντεο.Τόσο σαν Σύλλογος όσο και σαν Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοπσονδία, θα συνεχίσουμε μέχρι να πάρουμε  σαφείς απαντήσεις και μετά  αναλόγως θα προβούμε ή οχι σε  νομικές ενέργειες.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:

Λάρισα 12 / 9 / 2011, Αριθ. Πρωτ.: 902

Σ Χ Ο Λ Η : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, Τ Μ Η Μ Α: ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, Ταχ. Δ/νση: Τ.Ε.Ι. Λάρισας: 4 1 1 1 0

Πληροφορίες: Αναστασία Καμπαμανώλη, Τηλέφωνο : (2410)- 684.384, Fax: (2410)-684. 384, e-mαil:kambaman@teilar.gr

ΠΡΟΣ: κ. Αναστασία Μπομπολάκη, Πρόεδρο της Πανελλαδικής, Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας

ΘΕΜΑ : «Ευνουχισμός Χοιριδίου»

Σχετικά με το θέμα που αφορά τον ευνουχισμό Χοιριδίου στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ/Λ σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Το Τμήμα θεωρεί αυτονόητη την εφαρμογή όλων των διατάξεων της Εθνικής & Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στους τομείς που άπτονται της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας σχετικά με την αντιμετώπιση του ζωικού δυναμικού που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς και οι οδηγίες που δίνονται στους αρμόδιους των οικείων τομέων κινούνται αυστηρά εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Η συμπεριφορά μας αυτή δεν αποτελεί μόνο νομική μας υποχρέωση, αλλά και εκπαιδευτικό μας καθήκον, αφού η εξοικείωση των σπουδαστών με το αντικείμενο που αποτελεί σκοπό της εκπαίδευσής τους και ενδεχομένως μελλοντική τους επαγγελματική ενασχόληση πρέπει να γίνεται όπως ορίζουν οι νόμοι.

Από την εποπτεία που ασκούμε στο θέμα που αναφέρετε στο έγγραφό σας, ουδέποτε υπέπεσε στην αντίληψή μας παραβίαση του νομικού καθεστώτος σχετικά με τον τρόπο διενέργειας οποιωνδήποτε επιστημονικής φύσεως επεμβάσεων στο ζωικό δυναμικό του ιδρύματος.

Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνουμε ότι θεωρούμε αυτονόητη την εφαρμογή κάθε διατάξεως που σκοπεί στη μεταχείριση του ζωικού δυναμικού, με τον επιβαλλόμενο από τους ισχύοντες κανόνες τρόπο και απαγορεύεται ρητά από μας οποιαδήποτε παρέκκλιση από την αρχή αυτή.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος, Καμπαμανώλη-Δήμου Αναστασία

Καθηγήτρια