Εξευτιλιστικό για την Ελλάδα Ψήφισμα στο Διαδίκτυο για τα “Βαρελόσκυλα” στην Κρήτη.

Ο χρήστης Linda Van Der Riet δημοσίευσε στην ομάδα RECOGNITION FOR ANIMAL WELFARE IN EUROPE.το παρακάτω:

11 Σεπτεμβρίου 1:57 π.μ.

http://www.facebook.com/l/8AQD13SJYAQClJaPwDwzwdg9jSyUFb3tr_AK23QL0JMwUOA/www.thepetitionsite.com/233/please-help-the-chained-barrel-dogs-of-lesvos/

Please help the Chained (barrel) dogs of Greece. – The Petition Site

www.thepetitionsite.com

You cannot save all the dogs of the world but you can save the world for one dog! (13800 signatures)

Μετά από αυτό το ψήφισμα η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Φιλοζωικών Σωματείων απέστειλε επιστολές στα σχετικά Υπουργεία, Αστυνομικά Τμήματα και Εισαγγελίες με την ακόλουθη υπόμνηση:

”Κύριοι σας αποστέλλομε για ενημέρωσή σας ”διαδικτυακή διαμαρτυρία συγκέντρωσης υπογραφών” ξένων πολιτών που  μας επισκέφτηκαν, για τα βαρελόσκυλα ως ”εικόνα” και ηθικό πρόβλημα για τη χώρα μας .

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικαά,αυτό το ηθικό φαινόμενο που μας εκθέτει στο εξωτερικό”.

ΝΑ ΔΟΥΜΕ…. ΘΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ?