sfragidaΟι συνθήκες διαβίωσης των αδέσποτων αλλά και συχνά των δεσποζόμενων ζώων στη χώρα μας αποτελούν ένα ολοένα αυξανόμενο πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της πολιτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής της πατρίδας μας αλλά και με κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Από στατιστικά στοιχεία του συλλόγου μας έχουμε πάνω από 1000 βαριές κακοποιήσεις, δηλητηριάσεις, δολοφονίες κυρίως αδέσποτων ζώων, τον χρόνο, στο Νομό Χανίων.

Παράλληλα, τα ενδημικά είδη πανίδας του Νομού όπως ο κρητικός αίγαγρος, απειλούνται λόγω της υποβάθμισης των οικοτόπων από την χωρίς σχεδιασμό ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά και από παράνομη δραστηριότητα όπως η λαθροθηρία.

Είναι βαθιά πεποίθηση του Συλλόγου μας ότι η ρίζα του προβλήματος στη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα και το φυσικό τους περιβάλλον είναι ζήτημα παιδείας και ως τέτοιο πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Για το λόγο αυτό τα τελευταία τρία σχολικά έτη ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων «Η Προστασία των ζώων» διοργανώνει ενημερωτικές εκστρατείες για τα ζώα συντροφιάς στα σχολεία του Νομού Χανίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τα αρμόδια Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των Διεύθυνσεων Α’ Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Αν και τα αποτελέσματα των ενημερωτικών δράσεων λόγω της φύσης τους δεν είναι ποτέ άμεσα μετρήσιμα στο σύνολό τους, τόσο μαθητές, όσο και εκπαιδευτικοί και Σύλλογοι Γονέων εκφράζουν την ανάγκη της συνέχισης των ενημερωτικών εκστρατειών, οι οποίες έχουν μεγάλη απήχηση. Το διάστημα 2008-2010 ο Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων ενημέρωσε πάνω από 5000 μαθητές και εκπαιδευτικούς, μέσα από παρουσιάσεις σε σχολεία και ενημερωτικές εκδηλώσεις.

Τι περιλαμβάνει η επίσκεψη στο σχολείο;

Η επίσκεψη στο σχολείο διαρκεί μία διδακτική ώρα και περιλαμβάνει τρία διαφορετικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στην ηλικία των μαθητών:

i) για τις Α-Γ τάξεις Δημοτικού. Το πρόγραμμα για τις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού περιλαμβάνει 20λεπτη διαδραστική παρουσίαση με τη χρήση οπτικού υλικού για α) τα ζώα συντροφιάς στο σπίτι και ασφαλή αντιμετώπισή τους έξω από αυτό ή β) γνωριμία με τα ενδημικά ζώα του Νομού Χανίων και τους οικοτόπους όπου απαντώνται. Στη συνέχεια οι μαθητές θα δημιουργούν με την καθοδήγηση του Συλλόγου ένα ομαδικό κολλάζ, ή ζωγραφιά ανάλογα με το χρόνο που απομένει. Στόχος, σε αυτήν την ηλικία, είναι να τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας υπεύθυνης στάσης απέναντι στα ζώα μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και την κατάρριψη σχετικών μύθων (φορείς ασθενειών κ.ά), αλλά και των οικοτόπων όπου ζουν μέσα από σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος.

ii)για τις Δ-ΣΤ τάξεις Δημοτικού. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαδραστική παρουσίαση α) σχετικά με τις αρχές της συμπεριφοράς και της βιολογίας των ζώων συντροφιάς, τα δικαιώματά τους, αλλά και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών απέναντί τους, και β) σχετικά με τις αρχές της συμπεριφοράς και της βιολογίας των ενδημικών ζώων του Νομού, εισαγωγή στην έννοια της βιοποικιλότητας, και του ρόλου που παίζουν τα είδη στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, καθώς και καθημερινές πρακτικές που μπορούμε να υιοθετήσουμε για την προστασία τους. Στη συνέχεια τα σχολεία που επιθυμούν θα αναλαμβάνουν με την υποστήριξη του Συλλόγου να διοργανώσουν τη δική τους εκστρατεία για να ενημερώσουν τους συμμαθητές, την οικογένεια και τη γειτονιά τους.

iii) για τους μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση με θέμα «Άνθρωπος και σκύλος. Μύθοι και αλήθειες». Μέσα από το παράδειγμα της σχέσης του ανθρώπου με το σκύλο, εξετάζονται οι μύθοι που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με τα υπόλοιπα ζώα, την εκμετάλλευσή τους από αυτόν, και το ρόλο που ο ο καθένας μπορεί και οφείλει να παίξει για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους. Στη συνέχεια, εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει, μέσα από παιχνίδι ρόλων οι μαθητές θα καλούνται μέσα στο ελεγχόμενο πλαίσιο της τάξης να βιώσουν σχετικά ζητήματα που προκύπτουν στην τοπική κοινωνία, προετοιμάζοντάς τους για την ενεργοποίησή τους στη λύση του προβλήματος.

Για τον προγραμματισμό ενημερωτικής επίσκεψης στο δικό σας σχολείο, επικοινωνήστε στο 6976489349.