Oι βασικότερες των προτάσεων που θεωρούμε απαραίτητο να συμπληρώσουν το νομοσχέδιο για τα ζώα, προκειμένου αυτό να βελτιωθεί περαιτέρω είναι αυτές που αναφέροντα παρακάτω.

Χρήζει όμως ιδιαίτερης αναφοράς η επισήμανση ,οτι το παρόν σχέδιο νόμου δεν θα οδηγήσει στον περιορισμό και την εξάλειψη του φαινομένου των αδέσποτων , αφού δεν προχωρά σε δραστικά μέτρα περιορισμού των εισαγωγών ζώων , των νέων γεννήσεων ζώων από τους έλληνες εκτροφείς , μη πώλησης ζώων από τα pet-shops και δραστικά μέτρα για τον περιορισμό των γεννήσεων από τους ιδιώτες ιδιοκτήτες ζώων. Αυτές είναι οι δεξαμενές διοχέτευσης νέων χιλιάδων ζώων στον ήδη υπάρχοντα τεράστιο υπερπληθυσμό. Ζητάμε λοιπόν να ελαχιστοποιηθούν οι εισαγωγές, οι νέες γεννήσεις από τους εκτροφείς, αυστηρότατα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες που δεν στειρώνουν τα ζώα τους και επιτρέπουν την συνεχή αναπαραγωγή τους .

ΑΡΘΡΟ 1

Να καθορισθεί ποιά ζώα θεωρούνται ζώα συντροφιάς και ποιά όχι σύμφωνα με τις αρχές της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων των Ζώων:

Κάθε ζώο δικαιούται να ζήσει στο φυσικό του χώρο (γη, θάλασσα, αέρας) και να αναπαράγεται σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Η στέρηση ελευθερίας του ζώου ακόμη κι αν γίνεται για μορφωτικούς σκοπούς είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη δικαιωμάτων αυτού.

Κάθε ζώο που από παράδοση θεωρείται κατοικίδιο δικαιούται να ζήσει με το ρυθμό και τις συνθήκες ζωής και ελευθερίας που αντιστοιχούν στο είδος του. Η διαφοροποίηση αυτών των συνθηκών από τον άνθρωπο έχει σκοπούς κερδοσκοπικούς και είναι αντίθετη προς τη διακήρυξη.

Στον ορισμό επικίνδυνο ζώο συντροφιάς να προστεθεί και η έννοια «και κατ΄ επανάληψη» μαζί με τις άλλες που αναφέρονται στο νομοσχέδιο.

Απαγορεύεται η διαμονή των ιδιόκτητων ζώων σε μικρές περιφράξεις- κλουβιά.

ΑΡΘΡΟ 3

Η Υπηρεσία Κ.Α.Φ.Ε. του Υπουργείου και εκ του περιεχομένου του τίτλου της καθίσταται αναρμόδια για την διαχείριση των θεμάτων των ζώων.

Να αφαιρεθεί η αρμοδιότητα αυτή και να ανατεθεί σε άλλη πλέον κατάλληλη υπηρεσία του υπουργείου ή να συσταθεί ανάλογη τοιαύτη.

Θεωρούμε απαραίτητη και επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας μιας Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής παρά τον υπουργό για τα θέματα της προστασίας και των δικαιωμάτων των ζώων.

ΑΡΘΡΟ 4.

Να αναφερθεί ρητά οτι και ο ιδιώτης , ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς, δύναται να αγοράσει μόνος του το « τσιπ» – ηλεκτρονική ταυτότητα -από τις πηγές διάθεσής του στην αγορά, όπως προβλέπεται και για τους Δήμους και τα φιλοζωικά σωματεία και όπως γίνεται στις άλλες χώρες της Ε.Ε.

Ρητή αναφορά οτι αίτηση πιστοποίησης μπορούν να υποβάλλουν και οι εθελοντές ευρωπαίοι κτηνίατροι , που ασκούν σύμφωνα με την νομοθεσία στειρώσεις δωρεάν σε αδέσποτα ζώα.

ΑΡΘΡΟ 5

Αντικατάσταση του όρου ιδιοκτήτης με τον όρο κηδεμόνας.

Η σήμανση και η καταγραφή των αποκτηθέντων σκύλων μετά την έκδοση της άδειας κυνηγίου, καθίσταται επίσης υποχρεωτική για τους σκύλους των κυνηγών.

Να απαλειφθεί από το άρθρο η φράση « να μπορεί να βρίσκεται όρθιο στην φυσική του στάση» , με την έννοια ότι έρχεται σε αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 1 όπου απαγορεύονται τα δεμένα ζώα.

Η διατύπωση αυτή θα προκαλέσει αρκετές ασάφειες με την στενή έννοια οτι και ένα δεμένο ζώο μπορεί να βρίσκεται σε όρθια στάση.

Να γίνει στο Νομοσχέδιο αναφορά οτι επιτρέπεται η σίτιση των αδέσποτων ζώων, βασική προϋπόθεση για την ευζωία τους, που επαγγέλλεται το νομοσχέδιο

ΑΡΘΡΟ 6

Η αδυναμία απόδειξης των ιδιοκτητών στο που έχουν διαθέσει ή που βρίσκονται τα νεογέννητα κουτάβια ή γατιά στο που έχουν διαθέσει τα νεογέννητα να επισείει πρόστιμο 500 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 7

Απαγορεύεται η συμμετοχή ακρωτηριασμένων ζώων σε εκθέσεις και παντός είδους εκδηλώσεις

ΑΡΘΡΟ 8

Να αφαιρεθεί η παράγραφος του άρθρου 8 , που αναφέρει ότι « όπου υπάρχει κανονισμός στις πολυκατοικίες που απαγορεύει την ύπαρξη κατοικιδίων τότε ο αριθμός των ζώων ανά κατοικία θα είναι υποχρεωτικά δύο.

Ο λόγος είναι προφανής , αφού στις περισσότερες πολυκατοικίες ο κανονισμός απαγορεύει τα κατοικίδια, επομένως με την διάταξη αυτή στην πράξη ακυρώνεται ο μη καθορισμός αριθμού ζώων.

Εν πάση δε περιπτώσει να εξαιρεθούν του μέτρου τα μέλη και οι εθελοντές των φιλοζωικών σωματείων, οι οποίοι λόγω της έλλειψης ή ανεπαρκούς υποδομής των Δήμων αναγκάζονται να περιθάλπουν τραυματισμένα αδέσποτα ή και νεογέννητα.

ΑΡΘΡΟ 9., Παράγραφος 11.

Να απαλειφθεί η προτελευταία φράση « με την συνεργασία με κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί»

Το άκρως ευεργετικό μέτρο της δωρεάν παροχής υπηρεσιών σε στειρώσεις αδέσποτων ζώων από εθελοντές ευρωπαίους κτηνιάτρους, ιδιαίτερα σε αυτή την δύσκολη σημερινή οικονομική συγκυρία, ακυρώνεται , αν δεν απαλειφθεί η φράση αυτή , διότι κανείς έλληνας πιστοποιημένος κτηνίατρος δεν θα θέλει- όπως συμβαίνει και μέχρι τώρα- να συνεργαστεί με ευρωπαίο κτηνίατρο.

ΑΡΘΡΟ 10.

Να απαγορευτεί η μεταφορά των κυνηγετικών ιδίως σκύλων στα ονομαζόμενα « κουτιά» τα οποία είναι τοποθετημένα στο πίσω μέρος των αυτοκινήτων των κυνηγών, με την έννοια οτι αυτό συνιστά κακοποίηση των ζώων αυτών καθώς και αποτελεί παράβαση του ΚΟΚ Άρθρο 32 παράγραφος 4.

ΑΡΘΡΑ 12 και 13

Να νομοθετηθεί η απαγόρευση πώλησης ζώων συντροφιάς από τα pet-shops, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Ε.Ε και να απαλειφθεί η εξαίρεση , που εισάγει το άρθρο 13

ΑΡΘΡΟ 16

Επιβάλλεται να προστεθούν στην έννοια της κακοποίησης η εγκατάλειψη και η παραβίαση των κανόνων ευζωίας των ζώων.

Να θεωρείται κακοποίηση η εκπαίδευση των ζώων με πνίχτες και γενικότερα η άσκηση βίας κατά την εκπαίδευση.

Ο ακρωτηριασμός αυτιών και ουρών για λόγους που δεν έχουν σχέση με την υγεία των ζώων.

Να εισαχθεί η έννοια της κακοποίησης μέσω του διαδικτύου.

Να επαναφερθεί η διάταξη του αρχικού σχεδίου νόμου , όπου στα όργανα βεβαίωσης και ελέγχου των παραβάσεων συμπεριλαμβανόταν και η Ελληνική Αστυνομία.

ΑΡΘΡΟ 17

Να καταργηθεί επιτέλους το αντιεπιστημονικό ΠΔ 400/83, άρθρο 9, παράγραφοι 4 και 5 που επιβάλλει την ευθανασία σε λεισμανιακά ζώα. Η λεϊσμανίαση είναι νόσος που σήμερα θεραπεύεται και η μεταδοτικότητά της από τον σκύλο στον άνθρωπο είναι μηδαμινή ήδη δε πρόκειται ΑΜΕΣΑ να κυκλοφορήσει στην αγορά το σχετικό εμβόλιο για την πρόληψή της.

Ευθανασία σε λεισμανιακά ζώα να επιτρέπεται όταν έχουν πειραχθεί αναστρέψιμα τα ζωτικά τους όργανα, σύμφωνα με τις σύγχρονες κτηνιατρικές θεωρίες.

ΑΡΘΡΟ 20.

Στα ιδιαζόντως ειδεχθή εγκλήματα κατά των ζώων , όπως δηλητηρίαση, κρέμασμα, κάψιμο, πνιγμός, πυροβολισμός να οριστεί κατώτερη ποινή φυλάκισης δύο έτη και χρηματικό πρόστιμο.

Η εγκατάλειψη ζώου , μια μεγάλη πληγή για την ελληνική κοινωνία, να τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 12 μηνών και άνω και χρηματική ποινή 2000 ευρώ.

Στις ποινικές κυρώσεις θα πρέπει να επαναφερθεί η διάταξη για την μη εξαγοράσιμη ποινή και απλά να αντικατασταθεί από τον ορθό νομικά όρο μη μετατρέψιμη ποινή.

Να θεσπιστεί η ποινική ευθύνη των οδηγών που τραυματίζουν ή σκοτώνουν ζώα και στην συνέχεια τα εγκαταλείπουν.

ΑΡΘΡΟ 21.

Να θεσπιστούν οικονομικές κυρώσεις στους Δήμους που δεν εφαρμόζουν πρόγραμμα στείρωσης ,περίθαλψης και σήμανσης αδέσποτων ζώων

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ &

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 113 ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ