Νομοθεσία

/Νομοθεσία
2412, 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

By | 24 Δεκεμβρίου, 2012|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

Όλα τα Άρθρα θα πρέπει να συμφωνούν με την Ελληνική Νομοθεσία & αυτά των κανονισμώντης Δ.Κ.Ο.. Είναι δυνατόν να είναι δυσμενέστερα, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν ναέρχονται σε αντίθεση με τους Κανονισμούς της, κάθε [...]

2702, 2011

Νόμος 998/2003

By | 27 Φεβρουαρίου, 2011|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του [...]

2202, 2011

ΦΕΚ B 2157/2010 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

By | 22 Φεβρουαρίου, 2011|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010. Διαβάστε όλο το ΦΕΚ εδώ

2202, 2011

Eλληνική νομοθεσία για τα ζώα

By | 22 Φεβρουαρίου, 2011|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  A. Νόμος 2017/1992 «Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς»  B. Νόμος 3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»   Γ. Νόμος 1197/1981 «Περί προστασίας των ζωών» Ποινικές κυρώσεις. […]

1802, 2011

Νόμος 2017/1992

By | 18 Φεβρουαρίου, 2011|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

Κύρωση της Ευρωπαίκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Δείτε το νόμο εδώ

1802, 2011

Νόμος 3170/2003

By | 18 Φεβρουαρίου, 2011|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

EΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ   ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3170 Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:   [...]

Load More Posts