Ένας πρώην αστυνομικός, o Emanuel Buhagiar, 57 ετών, έχει διοριστεί ως Επίτροπος για την καλή μεταχείριση των ζώων στη Μάλτα. Ο Emanuel Buhagiar τα τελευταία πέντε χρόνια εργαζόταν ως επιθεωρητής στη Διεύθυνση Πρόνοιας των ζώων. Ο διορισμός του έγινε δυνατός έπειτα από τις τροποποιήσεις του Νόμου περί Ευημερίας των Ζώων όπου καθιερώθηκε ο θεσμός του Επιτρόπου.

Σύμφωνα με το νόμο, ο Επίτροπος διορίζεται από τον πρωθυπουργό, μετά από διαβούλευση με τον αρμόδιο υπουργό. Σε μια δήλωση, η κυβέρνηση ανέφερε ότι ο διορισμός ενός Επιτρόπου για φιλοζωικά θέματα ήταν “ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω προώθηση της σπουδαιότητας της ευζωίας των ζώων”.

emanuel buhagiar

Μέσω του ρόλου του, ο Buhagiar, θα προωθήσει και θα συνηγορήσει για την καλή διαβίωση των ζώων και τα υψηλότερα πρότυπα για την υγεία, θα προωθήσουν εκπαιδευτικές εκστρατείες και κοινωνικό διάλογο για τα θέματα που αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων, θα προβούν σε υποδείξεις προς τον Υπουργό και το Συμβούλιο σχετικά με τη δημιουργία κανονισμών που να αφορούν την καλή μεταχείριση των ζώων.

Μεταξύ των καθηκόντων του είναι και ο έλεγχος και διερεύνηση, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από καταγγελία, των λειτουργιών και των εργασιών του Συμβουλίου, της Διεύθυνσης Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ή της Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για την καλή μεταχείριση των ζώων.

Ο Buhagiar εργάστηκε ως υπάλληλος του εγκληματολογικού εργαστηρίου της αστυνομίας για 26 χρόνια και εντάχθηκε στην Διεύθυνση Πρόνοιας των ζώων το 2009. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών ο Buhagiar ανέδειξε πάνω από 70 περιπτώσεις στο δικαστήριο που αφορούν κακοποιήσεις ζώων, συμπεριλαμβανομένων των διαβόητων περιπτώσεων κακοποίησης ζώων Star και Gaia.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο Buhagiar έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση μιας σειράς υποθέσεων κακοποίησης ζώων στη Mosta, όπου γάτες και σκυλιά βρέθηκαν βάναυσα κακοποιημένα.

πηγή www.pfpo.gr