Μικρά,μεγάλα,μαλλιαρά,κοντότριχα…Το καθένα με το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα..Θα δοθούν με συμβόλαιο υιοθεσίας.

billy

klaraleon
naomi-kikispithabiggy