leyko_iriasΆρθρο 1

Να αντικατασταθεί ο όρος ιδιοκτήτης με τον πιο δόκιμο όρο ΚΗΔΕΜΩΝ

Στον ορισμό της ευζωίας προσθέτουμε το παρακάτω:

« χωρίς να είναι δεμένα με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο ή να διαμένουν σε βαρέλια , πρόχειρες ακατάλληλες κατασκευές ή σε κλουβιά. Επίσης να απαγορεύονται οι συνθήκες απομόνωσης και μοναξιάς που επιβάλλουν πολλοί , κυρίως βοσκοί ,στα ζώα τους που τα δένουν στα βουνά και γενικά στο πουθενά. Η επαρχία και η ύπαιθρος είναι γεμάτες τέτοιων περιπτώσεων ζώων».

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

Η διάταξη για την πιστοποίηση αποτελεί μια από τις πλέον σοβαρές διαφωνίες μας επί του σχεδίου νόμου και επιβάλλεται η συμπλήρωσή της.

Εκτιμάμε στο σημείο αυτό , ότι οι έλληνες κτηνίατροι άσκησαν πίεση προς όφελος των συντεχνιακών τους συμφερόντων αδιαφορώντας τόσο για τα συμφέροντα των ζώων όσο και το συμφέρον της ίδιας της χώρας μας. Έτσι όπως διατυπώνεται το θέμα αυτό, θα είναι οι μόνοι πιστοποιημένοι, άρα και οι μόνοι που θα τοποθετούν το τσιπ, με τις τιμές που θέλουν, άρα ο κόσμος, μην αντέχοντας το κόστος της σήμανσης δεν θα σημάνει τα ζώα αφού δεν θα έχει 40 και 50 ευρώ να πληρώνει στον ιδιώτη , πιστοποιημένο κτηνίατρο ( όπως γινόταν και μέχρι τώρα , που επίσης η σήμανση ήταν υποχρεωτική στις περισσότερες περιπτώσεις ζώων αλλά κανείς δεν έδινε το πολύ υψηλό αυτό ποσό ).

Η πρότασή μας είναι η παρακάτω :

Οι δημόσιοι και αγροτικοί κτηνίατροι να υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση πιστοποίησης και να μην αφήνεται αυτό στην διακριτική τους ευχέρεια, η δε χονδρική προμήθεια των τσιπ να γίνεται μόνο από το κράτος στο κόστος της χονδρικής. Διαφορετικά δεν πρόκειται να επιτύχει ούτε ο νέος νόμος σε σχέση με την υποχρεωτική σήμανση και θα έχουμε μια από τα ίδια.

Για την λεϊσμανίαση επιβάλλεται η κατάργηση του Π.Δ. 400/83, άρθρο 9,παρ. 4, 5 και η υιοθέτηση των σύγχρονων επιστημονικών θέσεων, όπως διατυπώνονται από τον Καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Χαραλαμπίδη στο βιβλίο του ‘Χαραλαμπίδης Σ .Θ Παρασιτικά νοσήματα ζώων και ανθρώπων» , όπου η λεϊσμανίαση είναι τις περισσότερες φορές νόσημα ιάσιμο και θεραπεύεται, ενώ επίκειται άμεσα η κυκλοφορία στην Ελλάδα του εμβολίου κατά της λεϊσμανίασης.

Μικρό ζώο να θεωρείται το ζώο μέχρι 10 κιλά ( 6 κιλά είναι συνήθως αυτά που πουλιούνται στα καταστήματα πώλησης ζώων και είναι ράτσας και ως εκ τούτου το πρόβλημα θα εξακολουθήσει να παραμένει αφού τα περισσότερα και κυρίως αδέσποτα ζώα είναι πάνω από 6 κιλά.)

Άρθρο 2

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε την αντίφαση η Κτηνιατρική υπηρεσία του Δήμου να ελέγχει τον Δήμο , όταν παραβιάζει τους κανόνες προστασίας , ευζωίας και σήμανσης γι αυτό και προτείνουμε οι Δήμοι να ελέγχονται από την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Επίσης είναι πολύ σημαντικό στην φράση.

Αρμόδιες Αρχές Εφαρμογής και Ελέγχου των κανόνων προστασίας ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ και των κανόνων ευζωίας .

Άρθρο 3

Προτείνεται στο άρθρο αυτό να προβλεφθεί η δυνατότητα των φιλοζωικών συλλόγων, ενώσεων κλπ να διεξάγουν ελέγχους στα δημοτικά σφαγεία για την παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων για την αναισθητοποίηση των ζώων.

Β) Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών (ΚΑΦΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κάνει:

α) την εισήγηση για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στο νόμο αυτόν ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ σε σχέση με την καταγραφή στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση

Άρθρο 4

Σε πολλές χώρες του εξωτερικού υπάρχει το μέτρο της κονκάρδας.

Η ύπαρξη της κονκάρδας πάνω στο ζώο διευκολύνει τα όργανα βεβαίωσης και επιβολής των προστίμων να διακρίνουν εάν το ιδιόκτητο ζώο φέρει ηλεκτρονική σήμανση ή όχι

Έτσι προτείνουμε΄:

Οι κάτοχοι σκύλων ή γατών ανεξαιρέτως να είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών, να προμηθεύονται από τον Δήμο κάθε έτος μια κονκάρδα, η οποία θα τους χορηγείται: α) με την προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας του ζώου και β) με το αντίγραφο του τρίπτυχου της εμφύτευσης και καταγραφής της ηλεκτρονικής σήμανσης, άνευ των οποίων δεν θα παραδίδεται η κονκάρδα. Η έλλειψη αυτής της κονκάρδας να επισείει την επιβολή προστίμου ύψους 300 ευρώ για κάθε ζώο.. Η κονκάρδα να ανανεώνεται κάθε έτος, να φέρει διαφορετικό χρώμα καθώς και το έτος έκδοσής της (όπως το σήμα τελών κυκλοφορίας).

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΥΣ

Είναι λογικό οι αλλοδαποί εθελοντές κτηνίατροι ,που στειρώνουν αδέσποτα ζώα για λογαριασμό ενός Δήμου με τον οποίο έχουν κάνει σύμβαση και τους έχει δοθεί προς τούτο ή άδεια ,να μπορούν να εμφυτεύουν την σήμανση.

Στην συνέχεια θα πρέπει να γίνεται η καταγραφή αυτών σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο σχέδιο νόμου.

Η εμφύτευση να γίνεται κατά την διάρκεια της στείρωσης, όταν το ζώο είναι αναισθητοποιημένο.

Επίσης στα θηλυκά σκυλιά και γατιά να γίνεται ένα τατουάζ στο αυτί έτσι ώστε να μην υπάρξει περίπτωση ξανά περισυλλογής του ζώου με σκοπό την στείρωση.

Το σχέδιο νόμου αναφέρει.

Σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, η σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και η έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου των ζώων συντροφιάς, μπορεί να γίνει και στις Δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Να απαλειφθεί η φράση αυτή , αφού η πρότασή μας είναι πιστοποιημένοι κτηνίατροι, υποχρεωτικά να είναι όλοι οι δημόσιοι και αγροτικοί κτηνίατροι.

.

Άρθρο 5

Απουσιάζουν από το σχέδιο νόμου άμεσες διατάξεις για το καθοριστικής για τον περιορισμό των αδέσποτων ζώων θέμα της στείρωσης ή του ελέγχου των γεννήσεων και πρόστιμα για όσους αυθαιρετούν.

Προτείνουμε όσοι επιτρέπουν την αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων ή γατιών τους και δεν είναι νόμιμοι εκτροφείς ούτε δύνανται να αποδείξουν την αλλαγή ιδιοκτησίας τους ή την καταγραφή τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση , να υπόκεινται στην πληρωμή προστίμου ύψους 500 ευρώ ανά σκύλο ή γάτα.

Να παρέχεται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα της κτηνιατρικής απόδειξης στείρωσης του ζώου, ίση με το αναγραφόμενο ποσό της απόδειξης.»

ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ

Απουσιάζουν από το σχέδιο νόμου άμεσες διατάξεις για το καθοριστικής για τον περιορισμό των αδέσποτων ζώων θέμα της στείρωσης ή του ελέγχου των γεννήσεων και πρόστιμα για όσους αυθαιρετούν.

Προτείνουμε όσοι επιτρέπουν την αναπαραγωγή των θηλυκών σκύλων ή γατιών τους και δεν είναι νόμιμοι εκτροφείς ούτε δύνανται να αποδείξουν την αλλαγή ιδιοκτησίας τους ή την καταγραφή τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση , να υπόκεινται στην πληρωμή προστίμου ύψους 500 ευρώ ανά σκύλο ή γάτα.

Να παρέχεται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα της κτηνιατρικής απόδειξης στείρωσης του ζώου, ίση με το αναγραφόμενο ποσό της απόδειξης.»

Ιδιαίτερα για τις αγγελίες στα έντυπα να επιδεικνύεται το βιβλιάριο του ζώου όπου αναγράφεται ο αριθμός της σήμανσης χειρόγραφα, προκειμένου να αποφευχθεί να δίνονται προφορικά ψεύτικοι αριθμοί τσιπ

Από την διάταξη αυτή να εξαιρούνται τα νόμιμα αναγνωρισμένα φιλοζωικά σωματεία, ενώσεις, και με αποδεδειγμένο έργο μεγάλες φιλοζωικές ομάδες , εκτός βέβαια αν τη σήμανση αναλαμβάνουν οι Δήμοι, αφού πρόκειται για αδέσποτα.

Τα φιλοζωικά σωματεία επωμίζονται τεράστια ποσά για την περίθαλψη, σίτιση, στείρωση κλπ των αδέσποτων ζώων και θα πρέπει να εξαιρεθούν της διάταξης αυτής για πολλούς λόγους αλλά και για την αναγνώριση του σημαντικότατου ρόλου , που διαδραματίζουν στην φροντίδα και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων.

.

Σε περίπτωση που η άδεια (για τα ήδη υπάρχοντα σκυλιά) έχει εκδοθεί πριν την απόκτηση νέου/ων σκύλου/ων και δεν έχει καταγραφεί εντός 15 ημερών η ηλεκτρονική σήμανση στην άδεια, οι παραβάτες να πληρώνουν υψηλό πρόστιμο και τα ζώα να οδηγούνται άμεσα στο πλησιέστερο κτηνιατρείο ή δημόσιο κτηνιατρείο όπου θα τοποθετείται ηλεκτρονική σήμανση. Η δε κυνηγετική άδεια να αφαιρείται για την υπόλοιπη κυνηγετική περίοδο

Δ) Παράγραφος 2.

Συμπληρώνουμε το εξής μετά το « ή άλλα ζώα, όταν ή βλάβη ή η ζημιά οφείλονται σε δική τους αμέλεια .

Για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς η αντίστοιχη ευθύνη βαρύνει τον οικείο Δήμο, εφ’ όσον έχει επιδείξει αμέλεια σε σχέση με τις υποχρεώσεις του.

Για να στοιχειοθετηθεί η αντικειμενική ευθύνη του ιδιοκτήτη και των Δήμων και να χαρακτηριστεί ένα ζώο ως επιθετικό ή επικίνδυνο απαιτείται

Α. η σωματική βλάβη ή υλική ζημία να μην οφείλεται σε υπαίτια πρόκληση του ζώου από τον παθόντα ή ζημιωθέντα

Β. να αποδεικνύεται ο οποιοδήποτε τραυματισμός του πολίτη με γραπτή γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομειακού ιατρού , να είναι η συμπεριφορά αυτή κατ΄ επανάλειψη και να κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του παθόντα ή ζημιωθέντα με την περιγαφή του συμβάντος.

Ε) Παράγραφος 1, ε.

Να αντικατασταθεί το να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου του, με

τον καθημερινό καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα

Άρθρο 6

Α) Στην συντριπτική τους πλειοψηφία τα φιλοζωικά σωματεία , ενώσεις κλπ και εκατομμύρια πολιτών προτείνουν να κλείσουν οι βιοτεχνίες γούνας και να δοθούν κίνητρα στους γουνέμπορους για άλλες ήπιας μορφής βιοτεχνίες , που δεν θα βασίζονται στον βασανισμό και τον θάνατο ζώων

Επισημαίνουμε ότι εκατομμύρια γουνοφόρα ζώα γδέρνονται και πολλές φορές ζωντανά για να κατασκευαστεί ένα άχρηστο προϊόν, μόνο και μόνο για λόγους ματαιοδοξίας και κέρδους. Αυτό είναι ένα θέμα που εγείρει μεγάλα ηθικά και συνειδησιακά διλήμματα και είναι καιρός πια η Πολιτεία να σταματήσει αυτό το έγκλημα γι’ αυτό και ζητάμε επανακαθορισμό της θέσης του υπουργείου σας. Σας έχουμε ήδη επισυνάψει τον Αυστριακό Νόμο που απαγορεύει οριστικά την εκτροφή ζώων για τη γούνα τους.

Β) Παράγραφος 3

Δεν επιτρέπεται η πώληση ζώων συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των επτά εβδομάδων.

ΠΡΟΤΑΣΗ.

Να γίνει με ηλικία μικρότερη των 8 εβδομάδων

Άρθρο 7

Λόγω μη ύπαρξης σχετικού άρθρου εντάσσουμε στο άρθρο αυτό τις προτάσεις μας για το παρακάτω θέμα.

ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΕΣ

Προτείνουμε να καθοριστούν αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για την νόμιμη λειτουργία κέντρων εκπαίδευσης σκύλων, καθώς και αυστηροί όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση σχετικής άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του εκπαιδευτή σκύλου.

Προτείνουμε επίσης να δίνονται εξετάσεις για την απόκτηση άδειας εξασκήσεως του επαγγέλματος σε κρατική επιτροπή η οποία να αποτελείται από ειδικούς εκπαιδευτές σκύλων. Η αστυνομία, η πυροσβεστική και οι ειδικές δυνάμεις αντιμετώπισης επίγειων καταστροφών έχουν εξαίρετους και άριστα εκπαιδευμένους στο εξωτερικό αξιωματικούς-εκπαιδευτές, που με κάποια ρύθμιση θα μπορούσαν να πιστοποιούν την αξία, τις γνώσεις και τις ικανότητες των συμμετεχόντων στις εξετάσεις. Η εκπαίδευση να περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα γενικής εκπαίδευσης, ψυχολογίας και συμπεριφοράς των ζώων και ό,τι άλλο κρίνεται απαραίτητο για την σωματική και ψυχική προστασία του ζώου κατά την εκπαίδευση.

Η άδεια λειτουργίας των ιδιωτικών ξενώνων ζώων να διέπεται από τις ίδιες διατάξεις περί δημιουργίας ενδιαιτημάτων ζώων (βλ. καταφύγια δημοτικά

Άρθρο 8

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ .

Να διευκρινιστεί σε κάθε περίπτωση ότι στο συγκεκριμένο άρθρο ο όρος ζώα συντροφιάς αναφέρεται σε σκύλους και γάτες και όχι άλλα κατοικίδια , όπως για παράδειγμα κουνέλια , ωδικά πτηνά κλπ.

ΘΕΩΡΟΎΜΕ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΌ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΉΠΟΤΕ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΎ ΤΩΝ ΖΏΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ.

Έτσι διατυπώνουμε ως κάτωθι το θέμα αυτό.

Σε κάθε κατοικία πολυκατοικίας μπορεί να διατηρεί κάποιος ζώα συντροφιάς, με την προϋπόθεση να τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας τους, όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα νόμο, οι κανόνες υγιεινής και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας, ακόμη και αν ο κανονισμός της πολυκατοικίας το απαγορεύει με την προϋπόθεση ότι τα ζώα αυτά διαμένουν στο ίδιο διαμέρισμα με τον ιδιοκτήτης τους ή τον κάτοχό τους.

Δεν επιτρέπεται η μόνιμη παραμονή των ζώων στις βεράντες του διαμερίσματος, η δε προσωρινή παραμονή τους σ΄ αυτές, τελεί υπό την επιφύλαξη της τήρησης των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας

2.Επιτρέπεται η διατήρηση ζώων συντροφιάς και στους ανοικτούς χώρους των μονοκατοικιών, με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι κανόνες καλής μεταχείρισης και ευζωίας των ζώων, καθώς και οι ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις καθώς και οι αστυνομικές διατάξεις περί κοινής ησυχίας.

.

Άρθρο 9

Εκτός από τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις να προστεθούν και οι οργανωμένες και με αποδεδειγμένο έργο ομάδες που δραστηριοποιούνται φιλοζωικά καθώς και οι ΜΚΟ πού ο σκοπός τους είναι αποκλειστικά το φιλοζωικό έργο.

Προτείνουμε οι Δήμοι να έχουν την υποχρέωση να προσλάβουν με σύμβαση εργασίας κτηνίατρο και όχι με σύμβαση έργου, ο οποίος να βρίσκεται καθ΄όλη την διάρκεια του ωραρίου του στον χώρο του κυνοκομείου ή σε χώρο που θα διαθέσουν οι Δήμοι.

Έχει αποδειχτεί ότι οι κτηνίατροι με σύμβαση έργου αναλαμβάνουν περιστατικά όταν και αν θέλουν.

Εννοείται ότι οι συμβάσεις των Δήμων με ιδιώτες κτηνιάτρους, εκεί που δεν υπάρχουν κτηνίατροι με σύμβαση εργασίας θα πρέπει να συνεχιστούν.

Γ) Παρ. 4

Αν διαπιστωθεί ότι είναι επικίνδυνα ζώα συντροφιάς σύμφωνα με την περίπτωση η του άρθρου 2

Πρόταση :

Για τον καθορισμό του επικίνδυνου πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω

α. έντονη, απρόκλητη, αποδεδειγμένη ( με γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομειακού ιατρού ) και κατ επανάληψη ( επίσης με γνωματεύσεις δημόσιων νοσοκομειακών ιατρών) επιθετική συμπεριφορά.

β. υπεύθυνη δήλωση του παθόντα με σαφή και όχι αόριστη περιγραφή του συμβάντος.

γ. Επιθυμητή είναι και η παρουσία ενός επιπλέον μάρτυρα τόσο από την πλευρά του καταγγέλλοντα επιθετική συμπεριφορά όσο και από την πλευρά των φιλοζωικών συλλόγων.

Για τον καθορισμό του ανίατου ( λεϊσμανίαση ) παραπέμπουμε και πάλι στην επιστημονική άποψη του Καθηγητή της Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ κ. Χαραλαμπίδη.

Σε αυτές τις περιπτώσεις και εφ΄όσον αρνηθεί οποιοδήποτε φιλοζωικό σωματείο κλπ να αναλάβει την φροντίδα, εποπτεία και την διαδικασία της υιοθεσίας τους να υποβάλλονται σε ευθανασία.

Η επιτροπή που θα κρίνει το επικίνδυνο του ζώου , το ανίατο της ασθένειας και την πρόταση για ευθανασία να αποτελείται από ένα κτηνίατρο, ένα εκπαιδευτή κατά προτίμηση θετικής εκπαίδευσης και ένα μέλος του φιλοζωικού συλλόγου κλπ , ή σε περίπτωση πολλών φιλοζωικών συλλόγων από δύο μέλη, τα οποία θα ορίζει ο φιλοζωικός σύλλογος ή οι φιλοζωικοί σύλλογοι.

Επανέλεγχος όλων των ήδη χαρακτηρισμένων ως επικινδύνων ή λεισμανιακών ζώων που βρίσκονται στα καταφύγια με σκοπό είτε την τοποθέτησή τους σε οικείο περιβάλλον είτε την υιοθεσία τους.

Δ) Παράγραφος 8

Το σχέδιο λέει.

Σ΄ αυτήν την περίπτωση υιοθεσίας, απαγορεύεται η διατήρηση ή/και παραμονή των ζώων αυτών, σε καταφύγια εκτός Ελλάδας.

Πρόταση : εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι εκτός Ελλάδας αφού η Ελλάδα είναι μέλος – κράτος της Ε.Ε. και δεν μπορεί να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά και ανάλογα τι μας συμφέρει.

Ε) Παράγραφος 9

Πρόταση

Ειδικότερα ζώα συντροφιάς που δεν έχουν ζήσει σε συνθήκες αδεσποτείας επιτρέπεται να παραμένουν στα καταφύγια , με προτεραιότητα στην υιοθεσία τους έναντι των άλλων, αφού η τοποθέτησή τους στο περιβάλλον μπορεί να τα οδηγήσει σε βέβαιο θάνατο.

Πρόταση

Η έκφραση φυσικό τους περιβάλλον να αντικατασταθεί με την έκφραση οικείο περιβάλλον τους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου που περισυλλέγησαν, αφού προηγουμένως ελεγχθεί ότι έχουν σημανθεί και καταγραφεί ηλεκτρονικά και ότι έχουν υποβληθεί σε αποπαρασιτισμό, εμβολιασμό και στείρωση

Πρόταση

Η επαναφορά των ζώων να απαγορεύεται σε αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, αεροδρόμια και σε αρχαιολογικούς χώρους περιφραγμένους ή κλειστούς και με εισιτήριο.

Τα φιλοζωικά σωματεία στην συντριπτική τους πλειοψηφία και οι πολίτες που ασχολούνται και σέβονται τα ζώα ( πάνω από 1.000.000 αριθμητικά) θεωρούν ότι τα ζώα μπορούν να βρίσκονται παντού και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις πέραν εκείνων που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ζωή τους αλλά και των ανθρώπων, όπως αεροδρόμια και δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας.

Η αρμονική συμβίωση με τα ζώα πρέπει να περάσει στην κουλτούρα των Ελλήνων και η σωστή φροντίδα τους με την οικονομική αρωγή του κράτους μπορεί τα μέγιστα να συμβάλει στην βελτίωση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό και να αποτελέσει και πόλο τουριστικής έλξης , όπως συμβαίνει σε μια σειρά άλλες χώρες της Ευρώπης και για παράδειγμα αναφέρουμε την στάση προς τα αδέσποτα του Δήμου της Πομπηίας στην Ιταλία.

Επομένως το φιλοζωικό κίνημα στην συντριπτική του πλειοψηφία και πιθανόν και στην ολότητά του είναι αντίθετο με την απαγόρευση ζώων σε αρχαιολογικούς χώρους, σε χώρους μεγάλης επισκεψιμότητας, σε σχολεία και σε λιμάνια .

Κατανοούμε μόνο την απαγόρευση σε αρχαιολογικούς χώρους που είναι περιφραγμένοι ή κλειστοί και εισέρχεται κανείς με εισιτήριο , όχι όμως και στον προαύλιο αυτών χώρο.

Τα ζώα δεν είναι μιάσματα για να αποστρεφόμαστε την παρουσία τους ούτε είναι φορείς μετάδοσης νοσημάτων για να φοβόμαστε οι δε ελάχιστες ζωοανθρωπονόσοι δεν μεταφέρονται με την επαφή μας με τα ζώα και αυτό το αποδεικνύουν τα εξαιρετικά λίγα περιστατικά ανθρώπων που νόσησαν από τα ζώα ενώ αντίθετα τα νοσούντα ζώα είναι χιλιάδες ( βλέπε επιστημονική άποψη του Καθηγητή της Κτηνιατρικής του ΑΠΘ κυρίου Χαραλαμπίδη.

Αντίθετα οι νόσοι που μεταφέρονται από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πάρα πολλές.

Γι αυτό και δεν δικαιολογείται και επιστημονικά αλλά και ηθικά η άποψή σας η οποία εκφράζεται μέσα από την πρόταση απαγόρευσης ύπαρξης των ζώων σε τόσους χώρους.

Η Ελλάδα είναι ολόκληρη ένας αρχαιολογικός χώρος τα δε λιμάνια εκατοντάδες. Τέλος προτείνουμε να αντικατασταθεί η ή έννοια φυσικό περιβάλλον με την έννοια οικείο περιβάλλον

ΣΤ) Παράγραφος 11.

Πρόταση.

Να απαλειφθεί η φράση «σε συνεργασία με κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί».

Τα φιλοζωικά σωματεία της Πανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας, της μεγαλύτερης της χώρας και η συλλογικότητα της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής 110 φιλοζωικών σωματείων θεωρούν απαραίτητη την απάλειψη της πρότασης αυτής, της συνεργασίας δηλαδή με έλληνα κτηνίατρο, προκειμένου απρόσκοπτα να προχωρήσουμε σε χιλιάδες στειρώσεις αδέσποτων ζώων , πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει σε καμία άλλη περίπτωση , αφού το κράτος βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, τα φιλοζωικά σωματεία δεν έχουν χρήματα, οι δε φιλοζωικές τιμές των ελλήνων κτηνιάτρων είναι απαγορευτικές για τα σωματεία.

Κατά την προηγούμενη περίοδο η προϋπόθεση αυτή αποτέλεσε τροχοπέδη στη εθελοντική δωρεάν παροχή υπηρεσιών από ευρωπαίους κτηνιάτρους λόγω της καθολικής άρνησης των ντόπιων κτηνιάτρων να συνεργαστούν με τους εθελοντές κτηνιάτρους.

Εξ άλλου δεν κατανοούμε την προϋπόθεση αυτή , εφ όσον ήδη θα έχουν ελεγχθεί οι προϋποθέσεις που θέτει ο σχετικός νόμος για την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ορισμένου χρόνου που ψηφίστηκε /31.12.2010 και οι εθελοντές κτηνίατροι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν χρειάζονται επιτήρηση.

Επίσης προτείνουμε να φύγει η προθεσμία των τριών μηνών και να μείνει μόνο η ειδοποίηση για στειρώσεις.

Ζ) Παράγραφος 12

12. Σε κάθε Δήμο, με απόφαση του Δήμαρχου, δημιουργείται πενταμελής συμβουλευτική επιτροπή.

Πρόταση.

Οι οριζόμενοι από τον Δήμαρχο να είναι γνώστες των θεμάτων των ζώων και ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα ζώα , τα δε δύο μέλη των φιλοζωικών σωματείων κλπ να ορίζονται από τα ίδια τα φιλοζωικά σωματεία και τις ενώσεις κλπ που εδρεύουν στο Δήμο, με ετήσια θητεία με σκοπό την διατύπωση προτάσεων και λύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Οι Δήμοι, οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Περιφέρειες, δημιουργούν δίκτυο ενημέρωσης των πολιτών για τα ζώα που διατίθενται προς υιοθεσία.

Πέραν της πενταμελούς αυτής επιτροπής να παραμείνει η Τριμελής επιτροπή του προγράμματος στείρωσης κλπ των αδέσποτων ζώων των Δήμων.

Επιθυμητή είναι η συμμετοχή στις επιτροπές και ενός εκπαιδευτή σκύλων, ει δυνατόν με σπουδές στα θέματα συμπεριφοράς ζώων και κυρίως εκπαιδευτής της θετικής εκπαίδευσης ζώων.

ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΗΔΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΣκΟΠΟ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΝΤΑΧΘΟΥΝ

Η) Παρ. 13

Πρόταση.

Να καθοριστούν όχι μόνο οι μέθοδοι αλλά και η διαδικασία ευθανασίας και βέβαια σε συνεννόηση πριν με τα φιλοζωικά σωματεία κλπ γι αυτό το πολύ λεπτό και ευαίσθητο θέμα .

Συνέχεια της προηγούμενης πρότασης για την μη υποχρέωση – λόγω μεγάλης δαπάνης αφού στα καταφύγια και τα σπίτια των εθελοντών διαμένουν πολλά ζώα – , των φιλοζωικών σωματείων , ενώσεων κλπ να σημάνουν τα ζώα , να προσθέσουμε οτι αυτά ως αδέσποτα θα πρέπει να σημαίνονται από τους δήμους , ευθύς με την είσοδο τους στα καταφύγια.

ΠΡΟΤΑΣΗ.

Τα μέλη των φιλοζωικών σωματείων δεν απαιτείται να καθοδηγούνται και ελέγχονται από την ανωτέρω αρμόδια υπηρεσία λόγω της ιδιαίτερης εμπειρίας και ευαισθητοποίησής τους απέναντι στα ζώα.

ΠΡΟΤΑΣΗ.

Στα πλαίσια και πάλι του επιχειρήματος οτι τα φιλοζωικά σωματεία επωμίζονται με μεγάλα ποσά για την φροντίδα και περίθαλψη των αδέσποτων ζώων θεωρούμε οτι.

Τα φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις δεν υποχρεούνται στην σήμανση των ζώων έως την υιοθεσία τους , οπότε και ακολουθείται η διαδικασία σήμανσης, εκτός αν το κόστος της σήμανσης επωμιστούν οι Δήμοι, αφού τα ζώα είναι αδέσποτα.

.Άρθρο 10

3. Με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων ρυθμίσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, επιτρέπεται η μεταφορά μικρών ζώων συντροφιάς σε όλα τα οδικά, σιδηροδρομικά και σταθερής τροχιάς μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και στα ταξί, εφόσον τα ζώα είναι τοποθετημένα σε ασφαλές κλουβί μεταφοράς και συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχό τους

Πρόταση.

τα δε μεγαλύτερα με φίμωτρο και όχι τις ώρες μεγάλης αιχμής, στα αστικά, υπεραστικά, προαστιακούς, τρόλεϊ, μετρό, τραμ .

Απαγορεύεται η τοποθέτηση ζώων στους χώρους αποσκευών των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Ομοίως απαγορεύεται η τοποθέτηση ζώων, κυρίως κυνηγετικών σκύλων, σε κατασκευές οι οποίες προσαρτώνται στο πίσω μέρος των αυτοκινήτων.

Στα επιβατηγά πλοία επιτρέπονται σε όλους τους χώρους τα μικρά ζώα που είναι τοποθετημένα στα ειδικά κλουβιά τα δε μεγάλα με φίμωτρο στους χώρους του καταστρώματος του πλοίου τα οποία υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτουν καθαρά κλουβιά, προστατευμένα από αντίξοες καιρικές συνθήκες για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς.

Κατά τον ίδιο τρόπο επιτρέπεται η παρουσία των ζώων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καφετέριες κλπ εφ όσον το επιτρέπει ο ιδιοκτήτης και κατ΄ ελάχιστο στους υπαίθριους χώρους των καταστημάτων.

Επίσης επιτρέπεται η είσοδος ζώων συντροφιάς σε εμπορικά καταστήματα μη υγειονομικού ενδιαφέροντος εφ όσον το αποδέχεται ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

Επιτρέπεται η παραμονή σκύλων με συνοδό σε μη οργανωμένες παραλίες ήτοι παραλίες χωρίς εισιτήριο.

Επιτρέπεται η παραμονή ζώων συντροφιάς σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ εφ όσον το αποδέχεται ο ιδιοκτήτης των χώρων αυτών.

Άρθρο 10, παρ. 1.

Να αποσαφηνιστεί οτι η αναφορά στην μεταφορά των 5 ζώων αφορά την διασυνοριακή μεταφορά και οχι την μεταφορά εντός Ελλάδος, διότι θα δημιουργηθούν προβλήματα αφού πολλές φορές τα σωματεία μεταφέρουν περισσότερα των 5 ζώων για παράδειγμα κουτάβια στους κτηνιάτρους για εμβολιασμούς, σε περιπτώσεις μαζικών δηλητηριάσεων κλπ

Η μετακίνηση με σκοπό την υιοθεσία ζώων συντροφιάς σε χώρες -μέλη της Ευρωπαικής Ενωσης από τα φιλοζωικά σωματεία , ενώσεις κλπ χαρακτηρίζεται μη εμπορική μετακίνηση

Επιτρέπονται σε δημοτικούς χώρους πρασίνου τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς ,εφ΄όσον συνοδεύονται από τον ιδιοκτήτη τους ή άλλο πρόσωπο και με την προϋπόθεση της περισυλλογής των περιττωμάτων των ζώων από τους ανωτέρω.

Αρθρο 12

Α)Εξαιρετικά θετική η διάταξη που απαγορεύει τα τσίρκο με κάθε είδους ζώα, άγρια ή ήμερα. Συγχαρητήρια.

Β) Δεν υπάρχει πρόβλεψη για την τύχη όλων αυτών των ζώων οι ιδιοκτήτες των οποίων τα χρησιμοποιούν για αποκόμιση οικονομικού οφέλους. Τι θα απογίνουν από την στιγμή που τους είναι «άχρηστα» ;

Ζητάμε να υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες τέτοιων ζώων μέσα σε ένα μήνα από την δημοσίευση του νόμου να τα δηλώσουν στην οικεία κτηνιατρική υπηρεσία του δήμου που ανήκουν, προκειμένου να επιληφθούν οι φιλοζωικές οργανώσεις και οι οργανώσεις περίθαλψης και φροντίδας άγριας ζωής.

Γ)Παράγραφος 3 :

«3. Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση κάθε είδους ζώου (άγριας πανίδας ή υπό εξαφάνιση, ζώου εργασίας, εκτροφής, συντροφιάς) σε υπαίθρια δημόσια έκθεση ή/και φωτογράφηση τους, με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.»

α)Ζητάμε να διευκρινιστεί /οριστεί ότι η διάταξη αυτή αφορά και τους ιδιωτικούς ζωολογικούς κήπους, με την έννοια ότι χώροι χαρακτηρισμένοι ως παιδότοποι, καφέ, αναψυκτήρια κλπ διατηρούν άγρια ζώα σε αιχμαλωσία και άσχημες συνθήκες διαβίωσης.

β) Ζητάμε να προστεθεί η απαγόρευση χρησιμοποίησης ζώων και σε ιδιωτική έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Άρθρο 13

Ζητάμε να μην εξαιρεθούν τα pet shops.

Τα ζώα στις βιτρίνες αποτελούν έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους και υφίστανται κακοποίηση στις περισσότερες περιπτώσεις, γεγονός που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις και το πνεύμα του νόμου.

Τα φιλοζωικά σωματεία και οι ενώσεις στο σύνολό τους τάσσονται υπέρ της μη πώλησης ζώων από καταστήματα pet-shops αφού τα ζώα δεν είναι αντικείμενα για να πωλούνται, όπως ήδη συμβαίνει σε χώρες της Ε.Ε.

Παραθέτουμε σχετικούς διαδικτυακούς ισότοπους για ενημέρωσή σας.

1998 http://www.gaia.be/fra/downloads/legislation/AR1702972.pdf

2007 http://www.gaia.be/ned/downloads/wetgeving/KB270407.pdf

2009 http://www.gaia.be/ned/18032009.pdf

2010: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010111503&table_name=loi

Άρθρο 16

Με την επιφύλαξη ειδικά προβλεπόμενων περιπτώσεων της ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της διάταξης της παραγράφου 4 εδάφιο γ΄ του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, δεν επιτρέπεται, ο βασανισμός, η κακοποίηση, ή η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, ο ακρωτηριασμός.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Α) Να θεωρείται κακοποίηση και η εκπαίδευση ζώου με πνίχτες και άλλα συναφή, καθώς και με χρήση βίας.

Β) Ζητάμε να προστεθούν στην έννοια της κακοποίησης :

Η εγκατάλειψη, η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας, το κόψιμο ουρών και αυτιών, καθώς και η μη ακαριαία αναισθητοποίηση πριν την σφαγή.

Άρθρο 17

Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΣΟ ΤΗΣ ΛΕΪΣΜΑΝΙΑΣΗΣ

Η πιθανότητα μετάδοσης της ασθένειας από τον σκύλο στον άνθρωπο είναι ελαχιστότατη έως και ανύπαρκτη όπως υποστηρίζει ο Καθηγητής Παρασιτολογίας της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χαραλαμπίδης (βλ.διασύνδεση : http://happydogsworld.com/ forum/leismaniosi.php.)

Υπέρ αυτής της άποψης συνηγορεί και η συντριπτική διαφορά μεταξύ των ελαχίστων κρουσμάτων της σπλαχνικής λεϊσμανίασης σε ανθρώπους στης χώρα μας και του μεγάλου αριθμού ζώων που πάσχουν από λεϊσμανίαση. Υπάρχουν περιοχές όπου παρά τον μεγάλο αριθμό πασχόντων ζώων, τα κρούσματα σε ανθρώπους είναι μηδαμινά και φυσικά σε όσες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί , σε καμιά δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι η μόλυνση έγινε μετά από τσίμπημα σκνίπας που είχε προηγουμένως τσιμπήσει άρρωστο ζώο και όχι νοσούντα άνθρωπο.

Επιπλέον δεν έχουν ποτέ σημειωθεί περιστατικά ανθρώπινης λεισμανίασης σε οικογένειες που είχαν μολυσμένα ζώα .

Στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε το γεγονός ότι το παράσιτο αναπτύσσεται ευκαιριακά όχι μόνο σε σκυλιά αλλά και σε άλλα ζώα όπως η γάτα , η αλεπού , το τσακάλι, τα τρωκτικά κλπ. Οπότε η εξολόθρευση όλων των οροθετικών σκυλιών σε καμία περίπτωση δεν θα οδηγούσε σ’ έλεγχο του νοσήματος ( ανάλογο πείραμα πραγματοποιήθηκε πριν χρόνια στη Βραζιλία χωρίς κανένα αποτέλεσμα ) .

Τέλος πρέπει να τονίσουμε ότι αντίθετα με το μύθο περί μη ιάσιμου νοσήματος η λεϊσμανίαση του σκύλου είναι πλήρως ιάσιμο νόσημα στη πλειοψηφία των ζώων πιά. Η σωστή θεραπεία σε συνδυασμό με τις νέες διαγνωστικές τεχνικές που ανιχνεύουν το ίδιο το παράσιτο και όχι τα αντισώματα ενάντια σ΄αυτό, βοηθούν στη πλήρη ίαση του νοσήματος και τη σωστή παρακολούθηση του. Ο μύθος περί νοσήματος που ”κοιμάται ” στον οργανισμό του ζώου και ξαφνικά ”ξυπνά” , αντικαθίσταται πια με την πραγματικότητα ότι πολλές φορές πρόκειται για επαναμόλυνση του θεραπευμένου ζώου.

Ο μοναδικός κίνδυνος ελλοχεύει από τέτοιου είδους νομοθετήματα που αποτελούν πρόσχημα για τη μείωση και τον «έλεγχο» του πληθυσμού των ζώων τα οποία σύμφωνα με επιστημονικές και τεκμηριωμένες απόψεις είναι απολύτως ασφαλή και ακίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

Ειδικότερα για την λεϊσμανίαση επιβάλλεται η κατάργηση του Π.Δ. 400/83, άρθρο 9, παρ. 4, 5 και η υιοθέτηση των σύγχρονων επιστημονικών θέσεων, όπως διατυπώνονται από τον Καθηγητή της Κτηνιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χαραλαμπίδη στο βιβλίο του ‘Χαραλαμπίδης Σ .Θ Παρασιτικά νοσήματα ζώων και ανθρώπων» , όπου η λεϊσμανίαση είναι της περισσότερες φορές νόσημα ιάσιμο και θεραπεύεται, ενώ επίκειται άμεσα η κυκλοφορία στην Ελλάδα του εμβολίου κατά της λεισμανίασης.

Άρθρο 19

Α) Να προστεθεί στην διάταξη της παραγράφου 1, να επιλαμβάνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν καταγγελίας.

Β) Παράγραφος 3. Σε περίπτωση που οι Δήμοι δεν τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος νόμου, οι φιλοζωικές εταιρείες και τα φιλοζωικά σωματεία, μπορούν με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο αρμόδιο δικαστήριο της περιφέρειας που εδρεύει ο Δήμος να ζητήσουν την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 731επόμενα του Κ.Πολ.Δ Σε περίπτωση που ο Δήμος δεν συμμορφωθεί, οι αιτούντες, μπορούν να υλοποιήσουν με δικά τους έξοδα τα μέτρα που όρισε το Δικαστήριο και να αξιώσουν την έντοκη καταβολή τους από το Δήμο.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Κατ΄ αρχήν κακώς δεν προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις για τους Δήμους που δεν μεριμνούν για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα αδέσποτα. Αυτή η έλλειψη θα έχει σαν αποτέλεσμα την διαιώνιση του

θέματος των αδέσποτων.

Η συγκεκριμένη διάταξη της παραγράφου 3, με την οποία ουσιαστικά «πετιέται» το μπαλάκι των αδέσποτων για άλλη μια φορά στις πλάτες των φιλοζωικών σωματείων, επιχειρεί να «χρυσώσει» το χάπι από αυτήν ακριβώς την έλλειψη, πλην όμως είναι αόριστη, γενικόλογη και δύσκολα εφαρμόσιμη στην πράξη. Σε κάθε περίπτωση,

εφόσον ισχύσει τελικά αυτή η διάταξη, ζητάμε να δοθεί η δυνατότητα προσφυγής κατά των Δήμων στα δικαστήρια και σε πολίτες ή ομάδες πολιτών και όχι μόνο σε φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία.

Γ) Ζητάμε να θεσπιστεί ποινική ευθύνη των οδηγών που σκοτώνουν ζώα ή που τα χτυπούν και τα αφήνουν αβοήθητα στο δρόμο. Επίσης ζητάμε να αναγνωριστεί η ευθύνη των ασφαλιστικών εταιριών για την υποχρεωτική κάλυψη των εξόδων από τον τραυματισμό ενός ζώου από αυτοκίνητο, αδέσποτου ή μη

Άρθρο 20

Α) Να τιμωρείται με την ίδια ποινή που προβλέπεται για την κλοπή κυνηγετικού σκύλου και η κλοπή σκύλου οδηγού τυφλών, σκύλου διάσωσης και έρευνας και αστυνομικού σκύλου.

Β) Να προβλεφθούν ποινικές κυρώσεις για τους Δήμους που παραβιάζουν τις διατάξεις περί προστασίας και ευζωίας των ζώων στα Δημοτικά καταφύγια

Άρθρο 22

Να εξαιρεθούν από την υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση οι αδέσποτες γάτες.

Άρθρο 23

) Να καταργηθεί οριστικά το άρθρο 17 της Υγειονομικής Διάταξης Υ1β/2000 που αφορά την διατήρηση κατοικίδιων ζώων στις κατοικίες, διότι αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται από το παρόν νομοσχέδιο και δημιουργείται σύγχυση στις αρμόδιες Υγειονομικές Αρχές. Το είδαμε πολλές φορές στην πράξη υπό το καθεστώς του ν. 3170/2003 που επίσης ρύθμιζε παρόμοια θέματα και οι υγειονομικές υπηρεσίες αντί να εφαρμόζουν τον νόμο εφάρμοζαν το άρθρο 17.

Β) Να διευκρινιστεί ποιες διατάξεις του ν 1197/81 «περί προστασίας των ζώων » παραμένουν εν ισχύ, διότι ρυθμίζονται θέματα που δεν προβλέπει ο παρόν νόμος, όπως ποινικές ευθύνες για τα πειραματόζωα, ευθύνη για βασανισμό ή κακομεταχείριση ζώου κατά την μεταφορά του με αυτοκίνητο, πλοίο, αεροπλάνο, σιδηρόδρομο κλπ

Γ) Να καταργηθεί το ΠΔ 400/83 άρθρο 9 περ. 4 και 5 για την λεϊσμανίαση.