Συνεχίζονται οι παραβάσεις της Οδηγίας 1999/74/ΕΚ που αφορά στις στοιχειώδεις απαιτήσεις για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων.

Αυτό είναι το θέμα της επιστολής της ΠΦΠΟ προς την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (κ. Γκαβινέλι),το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής

τι λέει η επιστολή

1. Σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.youtube.com/watch?v=fOPeDXQKFkM)
μπορείτε να δείτε video αυγοπαραγωγικών μονάδων στην περιοχή Μεγάρων, Αττικής, το οποίο εστάλη στην Ομοσπονδία μας από ομάδα ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων

{youtube}fOPeDXQKFkM{/youtube}

2. Όπως προκύπτει ξεκάθαρα από το video, το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε την 4 Νοεμβρίου 2014, οι συνθήκες διαβίωσης των ορνίθων έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την Οδηγία 1999/74/ΕΚ «περί των στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων»

3. Παρότι η Οδηγία 1999/74/ΕΚ έχει μεταφερθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 216/2003 – ΦΕΚ Α/ 181/2.7.2003, η κατάσταση την οποία βλέπετε στο video αποτελεί τη σημερινή πραγματικότητα σε πλείστες αυγοπαραγωγικές μονάδες της Ελλάδος.

4. Παρότι η Ελλάδα έχει καταδικαστεί για μη συμμόρφωση με την ανωτέρω Οδηγία με την απόφαση ECLI:EU:C:2014:2150 της 4ης Σεπτεμβρίου 2014 του 9ου Τμήματος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (Υπόθεση: C-351/13), το video που σας κοινοποιούμε αποδεικνύει ότι 2 μήνες μετά την καταδικαστική απόφαση, η Ελλάδα συνεχίζει να μην συμμορφώνεται με την Οδηγία 1999/74/ΕΚ.

Βάσει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εκκινήσετε τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το Άρθρο 228 (1) της Συνθήκης της ΕΚ.

Με εκτίμηση,

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (50 Σωματεία) και
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 130 Ζωοφιλικών Σωματείων