Όχι,δεν είναι σε καμμιά απομακρυσμένη περιοχή…Οι φωτογραφίες είναι σε περιαστικό δήμο του 

νομού Χανίων…Δίπλα μας δηλαδή…Μπορεί οι Κρητικοί να φημίζονται για τη φιλοξενία τους,όμως

σίγουρα δε φημίζονται για την φιλοζωία τους…

11317 μια εικόνα

χίλιες

λέξεις…  

8

69141519