Η Πανελλαδική Φιλοζωική & Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (ΠΦΠΟ) έχει ξεκινήσει εκστρατεία με στόχο την απαγόρευση της εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα, καθώς πρόκειται για μία περιβαλλοντικά επιβλαβή, φιλοζωικά μη ηθική, κοινωνικά ματαιόδοξη και οικονομικά ατελέσφορη παραγωγική διαδικασία, όπως αναλύουμε διεξοδικά στο σχετικό κείμενο «ΘΕΣΕΩΝ» μας.

Αυτά τα δεδομένα είναι αντιληπτά από πλήθος ευρωπαϊκών χωρών και κυβερνήσεων οι οποίες έχουν ΗΔΗ απαγορεύσει την εκτροφή στην επικράτειά τους (Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Ελβετία, Κροατία, Δανία, Ολλανδία, Σλοβενία, Βέλγιο, Γερμανία).fur151

Είναι καιρός και η Ελλάδα, η οποία επαίρεται ότι «δίδαξε πολιτισμό» στον κόσμο, να ακολουθήσει αυτά τα διδάγματα πολιτισμού τα οποία κατανόησαν και εφαρμόζουν οι «μαθητές» της: ότι το να απαγορευτεί η εκτροφή γουνοφόρων ζώων είναι μια λογική και ηθική απαίτηση!

Γι’ αυτό το σκοπό η ΠΦΠΟ απέστειλε ανοιχτή επιστολή προς τα Ελληνικά πολιτικά κόμματα, ζητώντας τους να απαντήσουν σε τρεις απλές ερωτήσεις:

Είναι το κόμμα σας υπέρ της απαγόρευσης της εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα, ναι ή όχι;

Αν ΝΑΙ, σκοπεύει το κόμμα σας να καταθέσει ή να υποστηρίξει στην Βουλή των Ελλήνων σχέδιο νόμου το οποίο θα θέτει συγκεκριμένο χρονικό όριο μετά το οποίο θα απαγορεύεται η λειτουργία μονάδων εκτροφής γουνοφόρων ζώων στην Ελλάδα, ναι ή όχι;

Αν ΝΑΙ, μπορείτε να μας ενημερώσετε για τα βασικά σημεία αυτού του σχεδίου νόμου (π.χ. χρονικός ορίζοντας, πρόνοιες για τις ήδη λειτουργούσες μονάδες εκτροφής, μέτρα ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών από την απαγόρευση της συγκεκριμένης δραστηριότητας κ.ο.κ.)
Με επόμενα ΔΤ θα σας ενημερώσουμε για τις απαντήσεις των κομμάτων

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (50 Σωματεία)

Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 115 Ζωοφιλικών Σωματείων

www.pfpo.gr

Παράλληλα η Ομοσπονδία μας έστειλε επιστολή στην Δνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπου ζητάει ενημέρωση γιατον αριθμό των προληπτικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2010-2014 σε μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων οι οποίες λειτουργούν στα όρια ευθύνης της ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση της περιβαλλοντικής και φιλοζωικής νομοθεσίας καθώς και για τα αναλυτικά αποτελέσματα (π.χ. επωνυμία μονάδας, ημερομηνία ελέγχου, διαπιστωθείσες παραβάσεις κ.ο.κ.) αυτών των ελέγχων.