Η Ευρωπαϊκή Κομμισσιόν και η Ευρωβουλή οφείλουν να θέσουν σε εφαρμογή ένα νόμο που να εγγυάται τα δικαιώματα των ζώων και να διασφαλίζει μια ζωή ανάλογη με τις ανάγκες τους.

Μια ενέργεια του Σωματείου Ärzte für Tiere και των άλλων φιλοζωϊκών οργανώσεων που συμμετέχουν.

Διαβάστε τα αιτήματα εδώ και υπογράψτε

Η υπογραφή σας θα διαβιβαστεί στο Ευρωκοινοβούλιο.