το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. δίνει σαφείς οδηγίες κατευθύνσεις σε όλα τα Α.Τ. της χώρας και ζητά την απαρέγκλιτη εφαρμογή του νόμου για τις περιπτώσεις κακοποίησης ή θανάτωσης ζώων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛ.ΑΣ_EgkykliosELAS1244-16-1946230