Νόμος 4235/2014 άρθρα 46 και 47: Οι τροπολογίες του Νόμου 4039/2012 για τα ζώα.