Ο νόμος αντικαταστάθηκε από 18/9/21 από το νόμο    4830/2021

Νόμος 4039/2012 Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

O νόμος αυτός αντικατέστησε το νόμο 3170/2003

Διαβάστε το νόμο