Ο Δήμος Αποκορώνου, στα πλαίσια της σημαντικής προσπάθειας που συντελείται για την βελτίωση των συνθηκών ζωής των αδέσποτων και των δεσποζόμενων ζώων που διαβιούν στα όρια του Δήμου, γεγονός που αποδεικνύει τον σεβασμό των δημοτών απέναντι στην φύση και την ζωή, και το επίπεδό τους εν γένει, επιβραβεύεται συνεχώς με θετικά δημοσιεύματα στον τοπικό και διεθνή τύπο, και έχει θετικό αντίκτυπο στην έξωθεν εικόνα του δήμου μας, ενημερώνει τους δημότες για την υποχρέωσή τους βάσει του νόμου 4039/2012, να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας για όλους τους σκύλους που βρίσκονται στην κατοχή τους, να έχουν ηλεκτρονική σήμανση και να έχουν καταχωρηθεί στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο, αλλά και να έχουν προσκομίσει το βιβλιάριο υγείας και το έντυπο της ηλεκτρονικής σήμανσης στον Δήμο. Η ηλεκτρονική σήμανση και η καταχώριση στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο πραγματοποιείται από ιδιώτη κτηνίατρο της επιλογής του κηδεμόνα. Το βιβλιάριο υγείας χορηγείται επίσης από ιδιώτη κτηνίατρο, κατόπιν της εξέτασης και απαραίτητου εμβολιασμού του σκύλου.

Δεδομένου ότι η παράβαση των παραπάνω διατάξεων του νόμου επιφέρουν βαριά πρόστιμα που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 700ευρώ ανά σκύλο και μπορεί να επιβληθούν σε οποιονδήποτε έλεγχο της αστυνομίας, καλούνται όλοι οι δημότες να μεριμνήσουν άμεσα για την τακτοποίηση των ως άνω υποχρεώσεών τους.