Με την υπ’αριθμόν 325/2019 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Χανίων αποφασίστηκε η πρόσληψη δημοτικού κτηνιάτρου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας οκτώ μηνών προκειμένου να στελεχωθεί το δημοτικό κτηνιατρείο Χανίων που παραμένει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο δήμο Χανίων προκειμένου να γίνει η επιλογή του προσωπικού που θα προσληφθεί.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρξει ενδιαφέρον για να λειτουργήσει απρόσκοπτα το δημοτικό κτηνιατρείο προς όφελος των ζώων.

Δείτε την απόφαση:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006