serresΣυνεχίζουν τις παρατυπίες τους οι Δήμοι σε ότι αφορά στη διαχείριση του θέματος των αδέσποτων ζώων.Στο φως της δημοσιότητας με φωτογραφίες και βίντεο αποκαλύφθηκαν οι προσπάθειες των υπαλλήλων του Δήμου Σερρών που προχώρησαν σε παράτυπη και παράνομη “περισυλλογή” των αδέσποτων σε κεντρικό σημείο της πόλης-αδέσποτων που φροντίζονται από το φιλοζωικό σύλλογο.Η περισυλλογή – όπως φαίνεται και από τα βίντεο – αφενός δεν πληροί σε καμμία περίπτωση τις προυποθέσεις που ορίζονται από το νόμο 4039/2012 και αφετέρου μοναδικό σκοπό είχε την απομάκρυνσή τους από την περιοχή και όχι την εξασφάλιση της ευζωίας τους.Φαίνεται όμως ότι ο κος Δήμαρχος,παρόλο που είναι και κτηνίατρος,αγνοεί την κείμενη νομοθεσία-που δεν αποτελεί σε καμμία περίπτωση δικαιολογία. Αυτό και μόνο αποδεικνύει πόσο απασχολεί το δήμο το θέμα των αδέσποτων ζώων.

 

Η σωρεία των παρατυπιών που διέπραξε ο δήμος αναλύονται στην κοινή επιστολή τηςΠανελλαδικής Φιλοζωικής και Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας και της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής Ζωοφιλικών Σωματείων:

“Με έκπληξη και δυσαρέσκεια ενημερωθήκαμε από τον Φιλοζωικό Σύλλογο Σερρών, που τυγχάνει μέλος μας, ότι στην περιοχή σας πραγματοποιείται κατ’ επιταγήν σας παράνομη περισυλλογή αδέσποτων σκύλων, στην πλειοψηφία τους στειρωμένων και επανενταχθέντων από τον προαναφερόμενο σύλλογο, με σκοπό τη διασπορά τους σε άλλες περιοχές.

Στις 02/02/2012 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α/15 ο νέος νόμος 4039/2012 «Για τα δεσποζόµενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση µε κερδοσκοπικό σκοπό». Σύμφωνα με αυτόν, θα πρέπει να σας επισημάνουμε τα παρακάτω, που θέτουν την δραστηριότητα σας εκτός νομιμότητας!

Ο νόμος επιτρέπει την περισυλλογή αδέσποτων ζώων μόνο από τους Δήμους που έχουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις γι’ αυτόν τον σκοπό, τις απαραίτητες κινητές μονάδες, το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη σύλληψη ζώων, που πάντα θα πρέπει να συνοδεύεται από κτηνίατρο που έχει ορισθεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Εν ολίγοις, η έννοια της περισυλλογής αδέσποτων έχει πια αλλάξει ριζικά. Η περισυλλογή τους γίνεται με μόνο σκοπό τη στείρωση, τον εμβολιασμό, την παροχή θεραπείας, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη, την ηλεκτρονική τους σήμανση και τέλος την επανατοποθέτησή τους στο φυσικό τους περιβάλλον. Και βεβαίως φυσικό περιβάλλον δεν εννοεί ο νομοθέτης τα βουνά και τα λαγκάδια, αλλά τον οικείο αστικό ιστό της πόλης από τον οποίο τα ζώα περισυνελέγησαν. Η έννοια της σύλληψης και του εγκλεισμού σε κάποιο δημοτικό κυνοκομείο είναι πλέον απαγορευτική. Όπως και απαγορευτική και παρωχημένη είναι η σύλληψη αδέσποτων με λάσο-πνίχτη! Έχουμε στην διάθεσή μας και βιντεοσκόπηση από πολίτη των εν λόγω δραστηριοτήτων που δεν τιμούν καθόλου τον Δήμο σας!

Αφού όλα τα παραπάνω υπάρχουν όπως ορίζονται από τον νόμο και όχι από τη «φιλοζωική» σας κουλτούρα, η επανατοποθέτηση των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, και ο τρόπος που θα πρέπει να γίνεται αναφέρεται ξεκάθαρα στο άρθρο 9 παρ. 12, όπου ο νομοθέτης έχει φροντίσει να εντάξει μια 5μελή επιτροπή, η οποία θα κρίνει που και πως θα επανατοποθετηθούν τα ζώα. Στην επιτροπή αυτή πρέπει να συμμετέχουν και 2 μέλη του τοπικού φιλοζωικού σωματείου (πράγμα που στην περίπτωσή σας δεν συνέβη), έναν κτηνίατρο και έναν εκπρόσωπο κυνηγετικού συλλόγου.

Δεν σας δόθηκε κύριε Δήμαρχε από τον Νόμο αυθαίρετα η αρμοδιότητα να αποφασίσετε να απομακρύνετε όλα τα ζώα από τις πλατείες ή τους ευκτήριους οίκους κατά το δοκούν! Αναφέρει ξεκάθαρα στην παρ. 10 του άρθρου 9 ότι «Δεν επιτρέπεται επαναφορά σε περιοχές µε νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, λιμάνια, αεροδρόμια και αρχαιολογικούς χώρους». Ένα τζαμί, δεν συγκαταλέγεται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες. Αν υπάρχει τέτοια απόφαση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, παρακαλούμε να μας την προσκομίσετε. Ουδέποτε απαγορεύθηκε η παρουσία αδέσποτων ζώων κοντά σε πλατείες και τόπους λατρείας, όπως στην περίπτωσή σας, και βέβαια είναι σίγουρο ότι δεν τηρήθηκε η διάταξη του νόμου 4039/2012.

Εάν ο λόγος της παράνομης περισυλλογής από ακατάλληλα συνεργεία του Δήμου σας είναι η επικινδυνότητα των ζώων, παρά το ότι η δική μας ενημέρωση λέει ότι πρόκειται για φιλήσυχα και ήρεμα ζώα, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για συγκεκριμένα περιστατικά, τα οποία εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 1 παρ. 6 περί επικίνδυνου ζώου.

Επιγραμματικά επισημαίνουμε τις εξής παρανομίες που έχετε διαπράξει με την εν λόγω αυθαίρετη περισυλλογή:

α) Δεν συστάθηκε η προβλεπόμενη ως άνω υπό του νόμου 5μελής επιτροπή.

β) Δεν έχετε την κατάλληλη υποδομή και το κατάλληλο προσωπικό γι’ αυτό τον σκοπό.

γ) Το τζαμί είναι τόπος λατρείας και όχι αρχαιολογικός χώρος.

δ) Τα εν λόγω σκυλιά που απομακρύνατε ήταν ήδη στειρωμένα από τον Φιλοζωικό Σύλλογο Σερρών και νόμιμα επανενταχθέντα, και αυτό ήταν εις γνώσιν σας!

Απ’ όλα αυτά συνάγεται ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος απομάκρυνσης των ζώων από το φυσικό τους περιβάλλον, που επισημαίνουμε ότι έγινε με πρακτικές καθόλα παράνομες!

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε:

α) Τα ζώα να επιστραφούν άμεσα στο φυσικό τους περιβάλλον που είναι ο χώρος από τα οποία τα περισυλλέξατε.

β) Να ενημερωθεί πλήρως ο Φιλοζωικός Σύλλογος Σερρών για την τοποθεσία που μετακινήσατε τα αδέσποτα.

Σε διαφορετική περίπτωση, θα κινήσουμε άμεσα εις βάρος σας τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, θα ζητήσουμε εισαγγελική παρέμβαση σύμφωνα και με τον νόμο 4039/2012 για την παράνομη δραστηριότητά σας, καθώς και την επιβολή των προστίμων όπως ο νόμος ορίζει, ύψους έως 10.000 ευρώ για τα όσα απαράδεκτα διαδραματίζονται μέσα στο κυνοκομείο, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν συνάδουν με την ευζωία που προβλέπεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Οπωσδήποτε σας επισημαίνουμε ότι βρισκόμαστε από τον Οκτώβριο του 2011 σε ανοικτή γραμμή συνεργασίας με το γραφείο του Ευρωπαίου Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. Potoknik και πρακτικές, όπως εν προκειμένω η δική σας, μας εκθέτουν τα μάλα και εν πολλοίς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή κοινότητα, καθώς υποβιβάζουν την ήδη κατακρινόμενη χώρα μας σε επίπεδο κατώτερο της δεδηλωμένης φιλοζωικής κουλτούρας της γείτονός μας Βουλγαρίας.

Από τούτη λοιπόν την άποψη, αναλογιστείτε την ευθύνη σας έναντι της έξωθεν καλής μαρτυρίας την οποία έχουμε τόση ανάγκη, όταν βαλκανικές ανταποκρίσεις αναφέρονται σε «πογκρόμ» εναντίον αθώων ζώων στις Σέρρες. Η αιδώς δεν φαίνεται να περισσεύει κύριε Δήμαρχε.

Διατελούντες εν αναμονή των ενεργειών σας

Η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία και
Η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών Σωματείων”

Δείτε τα σχετικά βίντεο : {youtube}bsV0aWpveoY{/youtube}

                                                  {youtube}1B24IoVsG5c{/youtube}