1Μετά απο πρότασή μας,που κατεθέσαμε μαζί με άλλες, στον Δήμο Χανίων, ο Δήμος εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη σήμανση και την καταγραφή των δεσποζόμενων ζώων.

Η καταγραφή σε βάση δεδομένων του Δήμου, των ιδιόκτητων ζώων και σε εναντία περίπτωση η επιβολή προστίμων, αν εφαρμοστεί είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα τόσο για την μη εγκατάλειψη των ζώων όσο και για την σύννομη κατάστασή τους, ήτοι την σήμανση, βιβλιάριο υγείας κλπ. αλλά και για την ιχνηλασιμότητα των κουταβιών ή γατιών.

Η ανακοίνωση -που αναρτήθηκε και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων:

Ανακοίνωση για την πιστοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης των δεσποζόμενων ζώων.

Από τη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων, ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν. 4235/2014, “ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να προσκομίσει στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του”.

Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων ο Δήμος Χανίων καλεί τους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων, να προσέλθουν στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (Κριάρη 40–Μέγαρο Πάνθεον), μέχρι και τις 30/5/2014, καθημερινά από τις 8:30 π.μ. – 13:00 μ.μ., και να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν:

1) τον αριθμό σήμανσης του ζώου

2) τα χαρακτηριστικά του ζώου (φύλο, χρώμα, ράτσα)

3) τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (Α.Δ.Τ., Διεύθυνση, τηλέφωνο).

(http://www.chania.gr/press-release/municipality-press-releases/elektonikisimansidespozomenwnzwwn2342014.html)