Ισχύουσα εγκύκλιος για τη μεταφορά ζώων συντροφιάς με ΚΤΕΛ/2011

NEA Διευκρινιστική εγκύκλιος για τη μεταφορά ζώων με ΚΤΕΛ/2014