leyko_iriasΠρος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εν όψει της αναμενόμενης νομοθετικής ρύθμισης από το Υπουργείο σας, με την οποία θα αποσαφηνιστεί το νομικό πλαίσιο μεταφοράς ζώων συντροφιάς με λεωφορεία των ΚΤΕΛ, αστικά λεωφορεία κλπ θα θέλαμε να θέσουμε υπ΄ όψιν σας τα παρακάτω.

Σύμφωνα με το ισχύον σήμερα νομικό καθεστώς (άρθρο 15 ν. 2963/2001) επιτρέπεται – κατά την κρατούσα άποψη – η μεταφορά εντός του χώρου επιβατών ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων, που μεταφέρονται με κατάλληλα για το σκοπό αυτόν μέσα. Όπως κι εσείς αποδεχθήκατε στην από 14/9/10 επιστολή σας, τα ζώα συνοδείας αναπήρων ανεξαρτήτως μεγέθους (κατά κανόνα είναι μεγάλου μεγέθους) επιβιβάζονται μαζί τους στον χώρο επιβατών, πολλώ μάλλον τα μικρόσωμα ζώα συντροφιάς. Προς αποφυγήν όμως παρερμηνειών του νόμου θα πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το ζήτημα με σχετική σας εγκύκλιο.

Συμπερασματικά συνάγεται ότι απαγορεύεται η εντός της καμπίνας μεταφορά ζώων συντροφιάς μεγάλου μεγέθους, θέμα το οποίο χρήζει ρύθμισης, ώστε να επιτρέπεται η μεταφορά και ζώων αυτής της κατηγορίας υπό προϋποθέσεις. Τέτοιες προϋποθέσεις προτείνουμε να είναι η υποχρεωτική ύπαρξη φίμωτρου καθ΄όλη την διάρκεια του ταξιδιού, η μεταφορά μόνο ενός μεγαλόσωμου σκύλου κατά ταξίδι, η καταβολή ναύλου, η ηλεκτρονική ταυτότητα και φυσικά το βιβλιάριο υγείας ως απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο. Ζητάμε να απαγορευθεί πλήρως η μετακίνηση ενός ζώου συντροφιάς στο χώρο αποσκευών, καθόσον, όπως αποδείχθηκε και στην πράξη, η μεταφορά αυτή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την ζωή του ζώου και αυτό συνιστά ποινικό αδίκημα (ν. 1197/81 άρθρο 1 παρ. 3).

Θεωρούμε ότι από τη στιγμή που, όπως διαβεβαίωσε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α.), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε σχετική επιστολή τους προς εσάς, δεν τίθεται κανένα θέμα διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, θα πρέπει το Υπουργείο σας να προχωρήσει στην τροποποίηση του νόμου σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, ακολουθώντας το παράδειγμα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών (πχ Γερμανία). Σημειωτέον εδώ ότι τα μέτρα του Κανονισμού 998/2003 που επικαλείται η ΠΟΑΥΣ στην από 29.9.10 επιστολή της προς εσάς αποσκοπούν στην επαρκή προστασία έναντι

υγειονομικών κινδύνων και αφορούν τις διασυνοριακές μετακινήσεις ζώων συντροφιάς μεταξύ των χωρών μελών.

Θεωρούμε ότι θα πρέπει το Υπουργείο σας, ως καθ΄ ύλη αρμόδιο, να προχωρήσει σε συνολική ρύθμιση του θέματος και να επιτραπεί η μετακίνηση ζώων συντροφιάς ανεξαρτήτως μεγέθους – υπό τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις – και με τα άλλα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς όπως στα τρένα (όπως ισχύει σε Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία κλπ), στα τραμ, στο μετρό και στις αστικές συγκοινωνίες (στις τελευταίες περιπτώσεις προτείνουμε να καθοριστούν συγκεκριμένες ώρες μεταφοράς τους εκτός των ωρών αιχμής).

Επίσης, ζητάμε να θέσετε οριστικό τέλος στην παράνομη και απαράδεκτη χρήση «μπαγκαζιέρων» στο πίσω μέρος των αυτοκινήτων, μέσα στις οποίες πολλοί, επί το πλείστον κυνηγοί, μεταφέρουν επί πολλές ώρες τα κυνηγόσκυλά τους, στιβαγμένα πολλά μαζί στα άθλια αυτά «κλουβιά».

Υποβάλλοντας τα παραπάνω αιτήματά μας θα θέλαμε να λάβετε σοβαρά υπ΄ όψιν το γεγονός ότι είναι πλέον ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός των ελληνικών οικογενειών που διαθέτουν ζώα συντροφιάς, οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη μετακίνησή τους, ειδικά εάν δεν διαθέτουν δικό τους μεταφορικό μέσο και ότι, εν όψει της ισότητας των πολιτών απέναντι στο νόμο, δεν επιτρέπεται να στερούνται το δημόσιο αγαθό της μετακίνησης με τα ΜΜΜ.

Εν όψει των ανωτέρω αναμένουμε την άποψή σας για τον τρόπο νομοθετικής ρύθμισης του θέματος και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω επικοινωνία.