leyko_iriasΣτα πλαίσια της ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Νόμου «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» (http://www.opengov.gr/ypaat/?p=421) οι προσυπογράφουσες φιλοζωικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν τις ακόλουθες προτάσεις:

Άρθρο 3

Η βιομηχανοποιημένη εκτροφή απέβη καταστρεπτική για τις τοπικές κτηνοτροφικές μονάδες και τα ίδια τα ζώα.

Παρ. 1 εδ. γ: Κατάργηση των σύγχρονων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εκτροφών εντατικής μορφής, καθώς αυτές έχει αποδειχθεί σύμφωνα με τη μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) ότι η μαζική εκτροφή ζώων που προορίζονται για την κατανάλωση κρέατος, ευθύνεται περίπου για το ένα πέμπτο των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Επιπλέον, συμβάλλει στην αποδάσωση και την ερημοποίησή της, τη διάβρωση του εδάφους, τη σπατάλη των υδάτων της, τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από τα ζωικά απόβλητα και το υψηλό κόστος ενέργειας που απαιτείται κατά τη βιομηχανοποίηση των ζώων και τη μεταφορά τους.

Όσον αφορά τα ζώα, η εντατική κτηνοτροφία συνεπάγεται συνθήκες συνωστισμού, μόνιμου περιορισμού και εγκλεισμού των ζώων που οδηγούν στη μετάδοση των ασθενειών και κατά συνέπεια στην αλλόγιστη χρήση αντιβιοτικών και άλλων φαρμάκων. Επίσης, αυτού του είδους η μεταχείριση είναι απάνθρωπη ως προς τα ζώα αφού τους στερεί τη δυνατότητα εκδήλωσης κάθε φυσικής συμπεριφοράς και τα μετρατρέπει σε μηχανές παραγωγής ζωικών προϊόντων. Η εντατική εκτροφή αμφισβητείται και κατακρίνεται παγκοσμίως και οι σύγχρονες τάσεις ενθαρρύνουν στη σταδιακή κατάργηση και αντικατάστασή της.

Οι δε κατηγορίες πρώτη και δεύτερη πρέπει να πληρούν όλα τα κριτήρια για την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων (Οδηγία 98/58 του Ε. Συμβουλίου).

Άρθρο 6

Η δεύτερη και η τρίτη κατηγορία εγκαταστάσεων να υπάγονται σε αυστηρές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Παρ. 6: Σε περιοχές που είναι ενταγμένες στο κοινοτικό δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με τον ν. 3937/2011 (ΦΕΚ Α΄60), να μην επιτρέπεται κανενός είδους κτηνοτροφικής εγκατάστασης, ούτε η εκμετάλλευση μικρής και μεσαίας δυναμικότητας ανεξαρτήτως από το αν τηρούν τους ειδικούς περιβαλλοντικούς όρους ή όχι.

Σύμφωνα με τις καταστροφικές επιπτώσεις της κτηνοτροφίας στο περιβάλλον, την υγεία και τη διαβίωση των ζώων, δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να ενθαρρύνεται αυτή με τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών και με την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Στη δεύτερη και τρίτη κατηγορία εγκαταστάσεων να τοποθετηθεί απαραιτήτως σύστημα κάμερας παρακολούθησης και εποπτείας (CCTV) για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων ευζωίας.

Άρθρο 9

Να αφαιρείται προσωρινά η άδεια και να διακόπτεται η λειτουργία της εγκατάστασης σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι κανόνες ευζωίας των ζώων.

Άρθρο 10

Επιτόπιοι έλεγχοι για την τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων να διενεργούνται και από ιδιώτες εθελοντές μέλη φιλοζωικών σωματείων ή οργανώσεων.

Άρθρο 11

Η μη τήρηση των κανόνων ευζωίας των ζώων να επισύρει τις ανώτατες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα και συγκεκριμένα την παρ. 1 εδ. γ (διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης και επιβολή ανώτατου προστίμου).

Παρ. 8: Οι ιδιώτες εθελοντές μέλη φιλοζωικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων να εξαιρούνται από την καταβολή παραβόλου για την υποβολή καταγγελίας.

Μείωση του χρονικού διαστήματος χορήγησης άδειας από 3 χρόνια σε 6 μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Θεωρούμε ότι καμία εγκατάσταση που ευθύνεται για περιβαλλοντικές καταστροφές, δεν πρέπει να εξαιρείται για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα από τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της.

Θεωρούμε ότι το προς ψήφιση νομοσχέδιο, με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της οικονομίας, όχι μόνο δεν εναρμονίζεται με το οικολογικό πνεύμα των καιρών, αλλά είναι και εκ διαμέτρου αντίθετο. Και αυτό διότι ενθαρρύνει και ενισχύει έναν τομέα της οικονομίας ο οποίος έχει ολέθριες επιπτώσεις στο περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και την ευζωία των ζώων, καθώς και στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των λαών του τρίτου κόσμου.

Συγκεκριμένα, το αρμόδιο Υπουργείο στοχεύει στη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών και απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, τη στιγμή που θα έπρεπε να προωθεί τη μείωση ζωικού κεφαλαίου και κατανάλωσης ζωικών προϊόντων και την ανάπτυξη οικολογικών μορφών αγροτικής οικονομίας (π.χ. βιολογικές καλλιέργειες).

Η οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει να συμβαδίζει με την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων και των ζώων. Είναι πια καιρός να προχωρήσουμε σε ένα διατροφικό και αναπτυξιακό μοντέλο που θα σέβεται τις ζωές των άλλων όντων και δεν θα τα χρησιμοποιεί ως αντικείμενα για τις επίπλαστες ανάγκες μας. Τα ζώα είναι συναισθανόμενα όντα και έχουν το ίδιο δικαίωμα στη ζωή, την ευζωία και την ελευθερία όπως και οι άνθρωποι.

ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΖΩΟΦΙΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΦΙΛΟΖΩΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ BIΓΚΑΝΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

χαρίζεται!!!