Epagneul BretonΕπιστολή στον κυνολογικό όμιλο Ελλάδας και τον όμιλο Επανιέλ Μπρετόν απέστειλε η ΠΦΠΟ μετά από έρευνα που έκανε σχετικά με την ανουρία – καθώς οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι τα ζώα είναι άνουρα και όχι ακρωτηριασμένα και άρα μπορούν να συμμετέχουν σε εκθέσεις καθώς ο ακρωτηριασμός απαγορεύεται από το νόμο.

“Είναι γνωστό ότι η βραχυουρία ή η ανουρία της ράτσας Επανιέλ Μπρετόν, οφείλεται σε μετάλλαξη ενός συγκεκριμένου γονιδίου, του C189G, το οποίο είναι θανατηφόρο όταν είναι σε ομοζυγία, αλλά σε περίπτωση ετεροζυγίας του γονιδίου C189G τότε μπορεί και να γεννηθεί κάποιος σκύλος, βραχύουρος ή άνουρος
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_bobtail.

Είναι λοιπόν προφανές ότι στην συγκεκριμένη ράτσα μπορεί να γεννηθούν σκύλοι με ολόκληρη ουρά, ή σκύλοι άνουροι ή σκύλοι βραχύουροι.

Βάσει του νόμου 4039/12 απαγορεύεται η συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ ακρωτηριασμένων ζώων και επομένως οι
ιδιοκτήτες Επανιέλ Μπετόν προκειμένου νόμιμα να συμμετάσχουν τα ζώα τους στην έκθεση, θα πρέπει να
προσκομίσουν δικαιολογητικά από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι ή έλλειψη ουράς οφείλεται στο ότι γεννήθηκαν
άνουρα και δεν ακρωτηριάστηκαν.

Επίσης είναι γνωστό ότι με ακτινογραφία δεν μπορεί να διαγνωσθεί η ανουρία ή ο ακρωτηριασμός. Η μόνη
επιστημονική μέθοδος για να αποδειχθεί το ανωτέρω είναι το test ανίχνευσης της ύπαρξης ή όχι του
συγκεκριμένου γονιδίου C189G που προκαλεί την ανουρία στα Επανιέλ Μπετόν, το οποίο γίνεται σε χώρες της
Ευρώπης και της Αμερικής, το test γίνεται με απλή λήψη σάλιου ή αίματος και ταχυδρομική αποστολή του
δείγματος στο εργαστήριο, το δε κόστος του test είναι περίπου 50 ευρώ.

Στις 27.4.2014 διεξήχθη επί της Οδού Λεωφόρου Μαραθώνος στο 20ο χλμ. έκθεση σκύλων ράτσας Επανιέλ
Μπρετόν, με διοργανωτή τον Όμιλο Επανιέλ Μπρετόν Ελλάδας στην οποία παρευρέθηκαν μέλη μας και μας
ανέφεραν ότι ΟΛΟΙ οι συμμετέχοντες σκύλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ήταν χωρίς ουρά(άνουροι).

Τότε ερευνήσαμε αντίστοιχες εκθέσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, και ανακαλύψαμε ότι τα πάρα πολλοί
πρωταθλητές και βραβευμένοι σκύλοι έχουν κανονικά την ουρά τους.
Οι συνεργαζόμενοι με την ομοσπονδία μας επιστήμονες, μας ενημέρωσαν για διάφορες μελέτες για την
ανουρία-βραχυουρία και ιδιαίτερα για μια μελέτη ακριβώς αυτού του συγκεκριμένου γονιδίου που έγινε στα
Κόργκι Πέμπροουκ, μια από τις ράτσες με τα μεγαλύτερα ποσοστά άνουρων και βραχύουρων σκύλων και η οποία είναι φορέας της μετάλλαξης του γονιδίου C189G ακριβώς όπως η ράτσα Επανιέλ Μπρετόν και
αναφέρει, ότι το ζευγάρωμα άνουρων με άνουρα έχει πάρα πολλές πιθανότητες να δημιουργήσει νεκρά τα
έμβρυα ή αυτά να έχουν γενετικές ανωμαλίες, βαριές αναπηρίες κλπ και καταλήγει η μελέτη ότι θα έπρεπε το
ζευγάρωμα σκύλων με το γονίδιο αυτό να έχει απαγορευτεί. Για τους παραπάνω λόγους, από τους γενετιστές
το γονίδιο αυτό χαρακτηρίζεται ως θανατηφόρο.

epa

Γεννάται λοιπόν το μεγάλο ερώτημα.

Πως είναι δυνατόν στην Ελλάδα οι σκύλοι ράτσας Επανιέλ Μπρετόν, ΟΛΟΙ άνουροι…) που μπορεί να φέρουν
το θανατηφόρο γονίδιο της ανουρίας ή βραχυουρίας να ζευγαρώνουν μεταξύ τους και να γεννιούνται και να
επιζούν ΟΛΑ τα κουτάβια, τα οποία επίσης είναι ΟΛΑ άνουρα, ενώ σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο ισχύουν τα
εξής:
1. Τα μεν ομόζυγα κουτάβια δεν επιζούν, (πεθαίνουν σε εμβρυακό στάδιο ή νεογέννητα) κι αν επιζήσει
κάποιο θα είναι ένα ζώο με έντονες αναπηρίες, (ορθοπρωκτική ατρησία και πολλαπλές ανωμαλίες της
σπονδυλικής στήλης και τελικά το κουτάβι αποτυγχάνει να αναπτυχθεί),

2. Τα δε ετερόζυγα κουτάβια που τελικά επιζούν:

• είτε είναι βραχύουρα (ευτυχώς χωρίς ενδείξεις αναπηρίας και με ουρά σε μεσαίο μέγεθος ή με
κάποια μικρή ή μεγάλη έλλειψη σπονδύλων ή με ύπαρξη μόνο λίγων σπονδύλων)

• είτε είναι πλήρως άνουρα (επίσης χωρίς ενδείξεις αναπηρίας),

3. όταν τα κουτάβια έχουν φυσική μακριά ουρά, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι φορείς του γονιδίου C189G
(κατά την μελέτη σε ποσοστό 33-50%).

4. Στην Φινλανδία υπάρχει μια γενική απαγόρευση της εκτροφής μεταξύ τους των άνουρων / βραχύουρων
σκύλων. Η νομοθεσία αυτή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2009, σε μια προσπάθεια να
αποτραπούν οι εκ γενετής ανωμαλίες που μεταφέρονται σε κουτάβια για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες
ότι είναι ομοζυγώτες της μετάλλαξης T-box (γονίδιο C189G)

http://www.vastgotaspets.com/stub-tailed-breed.php

Είναι επομένως ηλίου φαεινότερο, ότι πολλοί σκύλοι της ράτσας αυτής, που παίρνουν μέρος σε
αγώνες μορφολογίας ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΥΡΟΙ, ΑΛΛΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΙ.

Ηδη έχουμε ενημερώσει την αρμόδια εισαγγελία για την έκθεση μορφολογίας που διεξήχθη στις 27.4.2014 επί
της Οδού Λεωφόρου Μαραθώνος στο 20ο χλμ. έκθεση σκύλων ράτσας Επανιέλ Μπρετόν, με διοργανωτή τον
Όμιλο Επανιέλ Μπρετόν Ελλάδας στην οποία παρευρέθηκαν μέλη μας και μας ανέφεραν ότι ΟΛΟΙ οι
συμμετέχοντες σκύλοι, μηδενός εξαιρουμένου, ήταν χωρίς ουρά (άνουροι).

Σας ενημερώνουμε λοιπόν και σας ζητάμε και εσείς με τη σειρά σας να ενημερώσετε τους Ομίλους και τα μέλη
σας, που είναι κάτοχοι σκύλων που ανήκουν σε φυλές με ανουρία και να τους ζητήσετε να προβούν στο τεστ
του γονιδίου C189G, ώστε να συμβαδίσουν με την Ελληνική νομοθεσία, την επιστήμη και το παγκόσμιο
γίγνεσθαι.

Πληροφορίες:
http://annals – wuls. sggw. pl/ files/ files/ animal/ asc 2011 no 49 art 05.pdf

http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/j.1748-5827.2007.00435.x/abstract

http :// www. ncbi. nlm. nih. gov/ pubmed/11252170

Lethal Semi-Dominant: Bobtail

Congenitally short-tailed dogs are present in many breeds

Indrebø et al. 2007

http://www.border-wars.com/2011/03/lethal-semi-dominant-bobtail.html#ixzz32MttDVy3
intentionally introduced into the Boxer”

Για την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (50 Σωματεία)και την
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 130 Ζωοφιλικών Σωματείων
Η Πρόεδρος
Αναστασία Βυσσίνου Μπομπολάκη
Η Αντιπρόεδρος
Μαρίζα Χριστοδούλου
Η Γραμματέας
Μαρία Χουστουλάκη