gf hg 

8 www.pansyn.org

8https://www.facebook.com/pfpomospondia

* pfpomospondia@gmail.com

 

Προς το

Σώμα Ελεγκτών Επιθεωρητών

Υπουργείου Μεταφορών

Υπόψη Επιθεωρητή κου Α. Παλιάτσου

Email:  a.paliatsos@yme.gov.gr  

Κοιν/σεις:

  • Αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου για τα ΚΤΕΛ

Υπόψη Προϊσταμένου κου Νόλη

Email:  n.nolis@yme.gov.gr

  • Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε του ΥΠΑΑΤ

Υπόψη κας Χ. Δηλέ                                                                  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2013

Αρ. πρωτ. 293

Θέμα: Μεταφορές ζώων με τα ΚΤΕΛ – Έκδοση νέας εγκυκλίου

Αξιότιμε κ. Παλιάτσο,

Σε συνέχεια της από 30/06/2013 επιστολής μας προς το Σώμα σας, η οποία αναφέρεται σε θάνατο κουνελιών μετά από μεταφορά τους με το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης–Κέρκυρας και την πρόσφατη τηλεφωνική μας επικοινωνία, θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω.

Τα διάφορα ΚΤΕΛ της επικράτειας μη γνωρίζοντας, ως οφείλουν, τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους που υπάρχουν σχετικά με τη διακίνηση των ζώων στα λεωφορεία, εκτελούν μεταφορές ζώων κατά το δοκούν και επομένως κατά την παράβαση της νομοθεσίας.

Δυο είναι οι διατάξεις που αφορούν στην μεταφορά ζώων από τα ΚΤΕΛ:

Η πρώτη ενυπάρχει στο Ν. 2063/2001, που αφορά στην εν γένει λειτουργία των ΚΤΕΛ, στο άρθρο 15, παρ. ιδ η οποία επί λέξει αναφέρει: «Απαγορεύουν την μεταφορά ζώων, πλην των περιπτώσεων ζώων συνοδείας αναπήρων ή μικρών κατοικίδιων ζώων που μεταφέρονται με τα κατάλληλα για το σκοπό αυτό μέσα». Επομένως, βάσει της διάταξης αυτής απαγορεύεται κάθε μεταφορά οιουδήποτε ζώου στα λεωφορεία των ΚΤΕΛ, πλην της εξαίρεσης που εισάγει.

Η δεύτερη διάταξη, μεταγενέστερη του ανωτέρω νόμου, ενυπάρχει στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών με αριθμό ΑΔΑ: 4ΑΘ61-ΒΩΟ, και διευκρινίζει ακόμη περισσότερο την εξαίρεση , αναφέροντας ότι τα μικρά κατοικίδια μέχρι 10 κιλά (Ν. 4039/12, άρθρο 1, παρ. ζ αυτά είναι έως 10 κιλά και όχι 7) και οι σκύλοι οδηγοί, μεταφέρονται υποχρεωτικά μέσα στην καμπίνα του λεωφορείου, συνοδεία των ιδιοκτητών τους και με τις προϋποθέσεις που η εγκύκλιος θέτει, χωρίς να μπορεί ο οδηγός του λεωφορείου να αρνηθεί τη μεταφορά.

Επίσης, ορίζει η Εγκύκλιος ότι τα ΚΤΕΛ υποχρεούνται προς ενημέρωση του επιβατικού κοινού να αναρτήσουν τα δρομολόγια, το ποσοστό αυτών και τις ώρες που θα γίνεται η μεταφορά των ζώων και ΜΟΝΟ στην καμπίνα των επιβατών. Καθίσταται λοιπόν ηλίου φαεινότερο βάσει της νομοθεσίας ότι:

Τα ΚΤΕΛ απαγορεύεται να μεταφέρουν κάθε είδος ζώο, τόσο από απλούς ιδιώτες όσο και από έμπορους, είτε συνοδεύονται είτε όχι. Η μόνη εξαίρεση αφορά τα ανωτέρω αναφερθέντα για τα μικρά ζώα συντροφιάς και τους σκύλους οδηγούς ΜΟΝΟ στην καμπίνα των επιβατών.

Eπιπλέον, θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψη σας δύο θέματα:

  1. Παρατηρείται πολύ συχνά το φαινόμενο, που έχει να κάνει με τη μη ενημέρωση όλων των υπαλλήλων και εργατών του ΚΤΕΛ, να παραδίδονται δέματα στις αποθήκες των ΚΤΕΛ για μεταφορά τους, τα οποία περιέχουν μέσα ζώα, χωρίς να δηλώνεται κάπου αυτό ή να είναι εμφανές.

Οφείλουν οι Διοικήσεις των ΚΤΕΛ να ενημερώσουν γραπτά όλο το προσωπικό τους, και ιδίως τους υπαλλήλους των αποθηκών, ότι θα πρέπει να ρωτούν επισταμένως τα άτομα που παραδίδουν δέματα για μεταφορά τι περιέχουν αυτά και ότι απαγορεύεται να μεταφέρονται ζώα μέσα στα δέματα. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται τα δέματα να ελέγχονται.

  1. Σε ορισμένες απομεμακρυσμένες κυρίως περιοχές συμβαίνουν τραυματισμοί ζώων ήμερων κατοικιδίων αλλά και άγριων, πουλιών κ.λπ και είτε δεν υπάρχει κτηνίατρος για να αναλάβει την περίθαλψή τους είτε η περίθαλψή τους γίνεται μόνο από εξειδικευμένα κέντρα στην Αθήνα ή και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Παρακαλούμε στις περιπτώσεις αυτές να επιτρέπεται η μεταφορά τους στο χώρο των αποσκευών, διότι πλέον τίθεται ζήτημα σωτηρίας της ζωής του ζώου, με την προϋπόθεση ότι οι χώροι των αποσκευών είναι κλιματιζόμενοι και ότι τα τραυματισμένα ζώα θα παραδίδονται μόνο από τα φιλοζωικά αναγνωρισμένα σωματεία της περιοχής ή από τρίτους μέσω όμως αυτών.

Εν κατακλείδι, παρακαλούμε θερμά να εκδώσετε μια νέα Εγκύκλιο, αποσαφηνιστική σύμφωνα με τα παραπάνω, τις ποινές διοικητικές και ποινικές όσων θα παραβαίνουν την νομοθεσία, ώστε να δοθεί επιτέλους ένα τέλος στην ανεξέλεγκτη μεταφορά ζώων και στα δυστυχήματα που παρατηρούνται στα ζώα αυτά κατά την παράνομη μεταφορά τους.

Για την

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία & την

Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών Σωματείων

H Πρόεδρος

Η Αντιπρόεδρος

Η Γραμματέας

Αναστασία Μπομπολάκη

Μάριζα Χριστοδούλου

Μαρία Χουστουλάκη

Αναστασία Μπομπολάκη, τηλ. 6976489349