Στο φοβερό σπορ που επιδίδονται οι Έλληνες και αφορά στις συχνές και μαζικές δηλητηριάσεις ζώων αναφέρεται με επιστολή της η Ομοσπονδία μας στις αρχές της Ευρωπαικής ένωσης ζητώντας την παρέμβασή τους για το απεχθές αυτό φαινόμενο
Η Επιστολή
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
τον Επίτροπο Περιβάλλοντος της Ε.Ε., κ. Karmenu Vella
τον Andrea Gavinelli, Head of the Animal Welfare Unit of the European Commission,
τον Έλληνα Επίτροπο Μετανάστευσης, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο και 
την Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κα Emily O’ Reilly, 
Αξιότιμες Κυρίες και Κύριοι,
Δραττόμαστε  της ευκαιρίας να απευθυνθούμε σε σας ελπίζοντας οτι με την παρέμβασή σας προς τις Ελληνικές Αρχές  θα συμβάλλετε , ώστε να ληφθούν άμεσα και αποτελεσματικά  μέτρα για ένα θλιβερό φαινόμενο στην Ελλάδα , που δεν τιμά την χώρα μας και τον πολιτισμό της.
Αναφερόμαστε στην πάγια τακτική των Ελλήνων να δηλητηριάζουν ζώα για διάφορους λόγους.
Από τον Έβρο έως την Κρήτη, από την Κέρκυρα έως την Λέσβο, πόλεις, χωριά, βουνά, παντού χώματα βαμμένα με αίμα από πτώματα μαζικά δηλητηριασμένων ζώων.
Ο απολογισμός του θανάτου μεγάλος, πάνω από 20.000 ζώα συντροφιάς ή της άγριας ελληνικής πανίδας, είναι κάθε χρόνο – κατά τους μετριότερους υπολογισμούς – τα θύματα μιας πρωτοφανούς διαχρονικής γενοκτονίας .
Διάκριση καμία, σκύλοι και γάτες, αδέσποτα και μη, λύκοι, αλεπούδες, τσακάλια, πουλιά ,ζώα άγρια δολοφονημένα με κάθε είδους δηλητήριο, το οποίο ο καθένας μπορεί να  προμηθευτεί  νόμιμα ή παράνομα , αφού η υπάρχουσα σχετική νομοθεσία δεν εφαρμόζεται .
Καθημερινά στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύονται αποτρόπαιες εικόνες δηλητηριασμένων ζώων χωρίς οι Αρχές της χώρας να λαμβάνουν μέτρα αποτελεσματικά προς εξάλειψη του φαινομένου.
Θα λέγαμε μάλιστα οτι οι Αρχές αυτές αδιαφορούν ή στην καλύτερη των περιπτώσεων αντιμετωπίζουν το θέμα απολύτως γραφειοκρατικά .
Η Ελλάδα, τόπος με παγκόσμια ιστορία, τόπος τουριστικός, που προβάλει την ομορφιά και την φιλοξενία της, αμαυρώνεται από τέτοιες εικόνες άγρια δολοφονημένων και βασανισμένων ζώων, διασύρεται και εξευτελίζεται, προκαλώντας διεθνείς άτυπες οδηγίες για μη επίσκεψη στη χώρα μας, καθώς χαρακτηρίζονται οι πολίτες της, ως βάρβαροι απέναντι στα ζώα  και με πολύ  χαμηλό επίπεδο ζωοφιλίας.
Η Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορεί να είναι μια χώρα με τέτοια συμπεριφορά  απέναντι στα ζώα.
Ως εκ τούτου θα σας παρακαλούσαμε στο μέτρο των αρμοδιοτήτων σας  , έστω και άτυπα,  να παρέμβετε , ώστε η Ελλάδα να γυρίσει σελίδα και σε αυτό τον τομέα.
Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία &
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 115 Ζωοφιλικών Σωματείων
 Η Πρόεδρος
Αναστασία Βυσσίνου Μπομπολάκη
ακολουθεί το αγγλικό κείμενο:
Letter to the European Commission, the European Parliament, the European Commissioner for the Environment, Maritime Affairrs and Fisheries, Mr. Karmenu Vella, the Head of the Animal Welfare Unit of the European Commission, Mr. Andrea Gavinelli, the European Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Mr. Dimitris Avramopoulos, the European Ombudsman, Mrs. Emily O’ Reilly, for the massive poisoned animals.
Dear Madam, Dear Sirs,
We embrace this opportunity to address to you this letter hoping that your intervening to the Greek authorities will contribute so that immediate and effective measures are taken to end the grim phenomenon in Greece, which dishonours our country and its culture.
We refer to the common practice of the Greeks to poison animals for various reasons.
From Evros to Crete, from Corfu to Lesvos, cities, villages, mountains, everywhere our land is bloodstained by the bodies of the massively poisoned animals.
The toll of death is huge, over than 20,000 pets or wild animals of the Greek fauna, are every year – by moderate calculations – the victims of an unprecedented through time genocide.
There is no distinction, dogs and cats, strays and owned, wolves, foxes, jackals, birds, animals brutally murdered with any kind of poison, which practically anyone can buy legally or illegally, since the existing legislation is not applied.
Everyday in the media and the social networks gruesome images of poisoned animals are published while the country’s authorities are not taking any effective measures to eliminate the phenomenon.
In fact we would say that the authorities are indifferent or at best they approach the matter entirely bureaucratically.
Greece, a place with global history, a place of tourism, a place that promotes its beauty and hospitality, is tarnished by such pictures of brutally murdered and abused animals, is vilified and ashamed, causing international unofficial guidances for non-visit to our country, as its citizens are being characterized “barbarians” towards animals with a very low level of animal welfare consciousness.
Greece of the European Union can not be a country that demonstrates such a behavior towards animals.
Therefore we kindly ask you,  up to the limit of your area of responsibility,  to intervene,  even informally, so that Greece “turns the page” in this area, too.
On behalf of
The PanHellenic Animal Welfare and Environmental Federation  &
the PanHellenic Steering Committee of 115 Animal Welfare Associations
 The President
Natassa Vyssinou Mpompolaki