Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου ο Δήμος Ιωαννιτών πρόκειται να προκηρύξει δημοπρασία για την ανάθεση της λειτουργίας του δημοτικού κυνοκομείου σε τρίτους μολονότι ο
νόμος 4039/12 και η τροποποίησή του με τον 4235/14 αναφέρουν ρητά ως αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων την διαχείριση των αδέσποτων άρθρο 9 Παρ. 2 .
Από πουθενά δεν προκύπτει η δικαιοδοσία των Δήμων, να αναθέτουν αυτή την εργασία (το σύνολο της διαχείρισης αδέσποτων ζώων ή τμήμα αυτής) σε ιδιώτες.
Μάλιστα, καθώς η Παρ. 3 του Άρθρου 20 του Ν. 3731/08 δίνει το δικαίωμα στους Δήμους να
αναθέτουν, απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν
υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α) – και άρα σύμφωνα με αυτή την παράγραφο θα είχαν αυτή την δυνατότητα, εν τούτοις, το Άρθρο 23 του Ν.4039/2012 προβλέπει τα εξής:
Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3170/2003 εκτός από την παράγραφο 6 του άρθρου 7, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα του νόμου αυτού ή αντίκειται στις διατάξεις του.
 
Σύμφωνα με το Διοικητικό Δίκαιο (Ε. Σπηλιωτόπουλος, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Τόμος 1, 13η
Έκδοση, σ. 61) οι διατάξεις παλαιότερων Νόμων, μπορούν να αντικατασταθούν με διατάξεις νεότερων
Νομοθετημάτων και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα αμφισβήτησης της υπερίσχυσης των διατάξεων του
Ν.4039/2012 όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Άρθρο 46 του Ν.4235/2014 .
Το δεύτερο θέμα , που θέλουμε να θέσουμε είναι οι πλείστες όσες πληροφορίες από τα τοπικά ΜΜΕ που συγκλίνουν στο γεγονός , ότι ο Δήμος Ιωαννιτών προσπαθεί να ” λύσει” το θέμα των αδέσποτων ζώων με παράνομες ευθανασίες καταργώντας κάθε έννοια νομικής αλλά και ηθικής διάστασης .
Μολονότι στείλαμε επιστολή στον Δήμο αλλά και προσπαθήσαμε τηλεφωνικά να επικοινωνήσουμε κάτι τέτοιο με ευθύνη του Δήμου και του Δημάρχου δεν έγινε εφικτό.
Επειδή ο νόμος 4039/12 είναι νόμος του ΥΠΑΑΤ και όχι του Υπουργείου Εσωτερικών , ως είθισται να λένε οι κτηνιατρικές του υπηρεσίες,
Επειδή η ευθανασία και ο θάνατος ζώων δεν είναι ” καραμέλα ” για να προχωρούν οι δημοτικές αρχές
απλόχερα ούτε έχουν νομικό δικαίωμα πέραν των περιπτώσεων , που ο νόμος αναφέρει αλλά πολύ
περισσότερο ούτε ηθικό,
Ζητάμε την άμεση παρέμβαση όλων των ανωτέρω εμπλεκομένων αρχών , ώστε να σταματήσουν οι αυθαίρετες αυτές αποφάσεις , που σύμφωνα με τον τοπικό τύπο λαμβάνουν χώρα .
Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία
*το ανωτέρω αίτημα έχει σταλεί

1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Αναπληρωτή Υπουργό κ. Μπόλαρη
Διευθύντρια του Γραφείου του
κα Ευαγγέλου
Γενικό Διευθυντή Κτηνιατρικής
κ. Αλεξανδρόπουλο
Σύμβουλο Υπουργού
κ. Κουκουράνο
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Προστασίας Ζώων
κ. Ντουντουνάκη
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υγείας Ζώων
κα Δηλέ
2.Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων
3. Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης
κα Παπασπύρου
4..Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου -Δ. Μακεδονίας
Γ.Γραμματέα κ. Μιχελάκη
5. Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικής
6. ΜΜΕ
ενώ έχει κοινοποιηθεί και στο δήμαρχο Ιωαννιτών