Προτεραιότητα των Οργανισμών μας  είναι  η διασφάλιση της προστασίας των άγριων ζώων σε αιχμαλωσία μέσω της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

  1. H D.G SANTE  – Γενική Διεύθυνση  Υγείας  -της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της  ευζωίας των ζώων, δεν συμπεριλαμβάνει στις αρμοδιότητές της  τα  «άγρια είδη ζώων υπό ανθρώπινη φροντίδα» και  δηλώνουν ότι είναι ευθύνη των Κρατών Μελών
  2. Η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία της βιοποικιλότητας (που περιλαμβάνει τους ζωολογικούς κήπους) δεν περιλαμβάνει πράξεις διασφάλισης της «ευζωίας των ζώων»,   δηλώνει δε , ότι είναι ευθύνη των Κρατών Μελών
  3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθέτει την ευθύνη για τα άγρια ζώα σε αιχμαλωσία στα Κράτη Μέλη .

Έρευνες  όμως του Born Free έχουν εντοπίσει , ότι οι αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών, (υπεύθυνες για την εφαρμογή της νομοθεσίας για ζωολογικούς κήπους, τσίρκο, εξωτικά ζώα, κλπ) συχνά δε διαθέτουν τη γνώση και την εξειδίκευση για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση της ευζωίας των ζώων ̇, ούτε είναι σε θέση να διασφαλίσουν , ότι η στέγαση και εκτροφή των άγριων ζώων σε αιχμαλωσία ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις  ευζωίας τους ,ώστε στη συνέχεια να μπορούν να προβαίνουν σε σωστές ρυθμίσεις αλλά και ελέγχους ή επιθεωρήσεις . ̇

Με την εκστρατεία  μας αυτή   μέσω  καρτ-ποστάλ , διαφορετικές για κάθε χώρα μέλος μας ,προσπαθούμε να αναθέσουμε την ευθύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ,ώστε να κάνει περισσότερα για την βελτίωση των συνθηκών ευζωίας και προτύπων εκτροφής των ζώων σε ζωολογικούς κήπους μέσω της βελτίωσης της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/22 για τους Ζωολογικούς Κήπους.

BORN FREE FOUNDATIOΝ/ ENDCAP

Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

Η Ομοσπονδία , σαν μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού Born Free Foundation / ENDCAP  , συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή καμπάνια  για τους ζωολογικούς κήπους .
Τον Μάιο συγκαλείται συνέδριο στην Ε.Ε.  για τα θέματα των ζωολογικών κήπων  , όπου θα συμμετέχει και η Ομοσπονδία μας  , και ζητάμε τόσο τη βελτίωση   της σχετικής ευρωπαικής οδηγίας 1099  για τους ζωολογικούς κήπους όσο και την αυστηροποίησή της για τις χώρες  μέλη της Ε.Ε. που δεν την εφαρμόζουν , όπως φυσικά και η χώρα μας .
Θα πρέπει μέχρι τότε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος να έχει κατακλυστεί απο   χιλιάδες κάρτες , ώστε να δώσει τη βαρύτητα που χρειάζεται στο θέμα της αιχμαλωσίας των άγριων ζώων , προς τέρψιν των ανθρώπων  .