Αρκετές φορές στο παρελθόν έχουμε εφιστήσει την προσοχή σχετικά με τις αγγελίες  πώλησης ζώων στο διαδίκτυο από παράνομους μη αδειοδοτημένους εκτροφείς,πράξη που αντίκειται με τη νομοθεσία και για την οποία έχουμε καταφύγει αρκετές φορές στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας τους παραβάτες .

Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι οι αγγελίες παράνομης πώλησης εξακολουθούν να προωθούνται και από ορισμένα κτηνιατρεία (ευτυχώς αποτελούν μειοψηφία),στείλαμε επιστολή στον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο,τους κτηνιάτρους,τον Παγκρήτιο Κτηνιατρικό σύλλογο και την Κτηνιατρική υπηρεσία Χανίων επισημαίνοντας το γεγονός.

Στην επιστολή μας αναφέρουμε συγκεκριμένα:

Έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι είναι ανεπίτρεπτο να αναρτώνται στα ιατρεία σας αγγελίες πώλησης ζώων συντροφιάς, από μη αδειοδοτημένους εκτροφείς – ερασιτέχνες ή μη, αφενός γιατί ο νόμος το απαγορεύει, αφετέρου γιατί, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλετε στον φαύλο κύκλο των ανεξέλεγκτων, ακαταχώρητων γεννήσεων και στην απόκτηση κατοικιδίων από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ενημερωθεί επαρκώς ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα ζώα, με τα γνωστά αποτελέσματα της παθητικής κακοποίησης και της εγκατάλειψης τους.

Με απογοήτευση διαπιστώνουμε τελευταία ότι ορισμένοι από εσάς, αντί να συμμορφώνεστε με το νόμο, που μόνο θετικά αποτελέσματα θα μπορούσε εν προκειμένω να φέρει, απροκάλυπτα προωθείτε και μεσολαβείτε στο εμπόριο ζώων συντροφιάς στο οποίο επιδίδονται οι πελάτες σας, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ήδη σίγουρα γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 4039/2012, με τίτλο «εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς»:

  1. Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων, που για εμπορικούς σκοπούς εκτρέφει, αναπαράγει ή πωλεί ζώα συντροφιάς, οφείλει να εφοδιάζεται με αντίστοιχη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας, στην οποία έχει την κατοικία ή την έδρα του, να υπόκειται στον έλεγχο της αρχής αυτής και να συμμορφώνεται με τους όρους, που προβλέπονται στο π.δ. 184/1996. Για τη χορήγηση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς πρέπει να τηρούνται οι κανόνες ευζωίας, οι κανόνες ασφάλειας, οι κανόνες παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής αντίληψης των ζώων και οι διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. Οι εκτρεφόμενοι, αναπαραγόμενοι ή οι προς πώληση σκύλοι και γάτες διαθέτουν βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο, σημαίνονται υποχρεωτικά και καταχωρίζονται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση του άρθρου 4. Στις εγκαταστάσεις εκτροφής, αναπαραγωγής ή  εμπορίας τους πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης. Όταν εκτρέφεται έστω και ένας θηλυκός σκύλος αναπαραγωγής για εμπορικούς σκοπούς απαιτείται υποχρεωτικά η έκδοση άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς. Άδεια εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς απαιτείται και για τους ερασιτέχνες εκτροφείς σκύλων ή γατών όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.»

Σύμφωνα δε με το άρθρο 20 του ίδιου νόμου με τίτλο «Ποινικές κυρώσεις»:

«1. Η παράνομη εμπορία ζώων συντροφιάς κατά τους όρους του παρόντος νόμου, (άρθρο 6, παρ. 1 και άρθρο 10 παρ. 1) τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ.»

Μέσα από τα κτηνιατρεία σας έχετε το μοναδικό προνόμιο της διαπαιδαγώγησης των πελατών σας, ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα ζώα συντροφιάς που επιλέγουν να έχουν στην κατοχή τους και θα μπορούσατε να συμβάλετε αποφασιστικά στην μείωση των εγκαταλείψεων, των ανεξέλεγκτων γεννήσεων, των ακαταχώρητων τσιπ, και κατ’ επέκταση του πληθυσμού των αδέσποτων ζώων.

Παρότι δεν είστε υποχρεωμένοι να διαπαιδαγωγείτε θετικά τους πελάτες σας, προφανώς απαγορεύεται να διαφημίζετε και να προωθείτε τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Με την παρούσα σας παρακαλούμε να μην επαναλάβετε στο μέλλον αντίστοιχη παράνομη δραστηριότητα.

Καλούμε δε τον Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Σύλλογο καθώς και το Παράρτημά του στην Κρήτη να λάβουν επίσημα θέση.

 Φιλοζωϊκός Σύλλογος Χανίων « Η Προστασία των Ζώων»