Μετά την αντιπαράθεση που ξέσπασε σχετικά με τις παράνομες περισυλλογές ζώων και τη μη λειτουργία της -εκ του νόμου οριζόμενης- πενταμελούς επιτροπής,αλλά και τη δημιουργία νέας επιτροπής χωρίς τη συναίνεση της πλειοψηφίας των φιλοζωικών σωματείων της πόλης,ο δικηγορικός σύλλογος παρενέβη με επιστολή του προς το δήμαρχο Χανίων,διευκρινίζοντας τι είναι νόμιμο και τι παράνομο ,με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Άλλωστε στο δελτίο τύπου του δήμου υπήρχαν σαφέστατες αιχμές για την παρουσία των νομικών-μελών του συλλόγου μας.

Παρά το ότι δίνουν συνεντεύξεις με την παρουσία νομικών, δεν φαίνεται να κατανοούν  ότι ο Δήμος είναι ένας φορέας της Δημόσιας Διοίκησης και μπορεί να προβεί μόνο σε νόμιμες ενέργειες,  μέσα από νόμους δαιδαλώδεις και ασαφείς, ενός κράτους που έχει «ξεφορτωθεί» τα αδέσποτα στους Δήμους χωρίς να τους δίνει κανένα εφόδιο.

η επιστολή του δικηγορικού συλλόγου Χανίων:

Κύριε Δήμαρχε,  

      Σας είναι γνωστό ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων ανταποκρίνεται στην εκ του νόμου αρμοδιότητά του να συμβάλλει στην ορθή ερμηνεία και   εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας καθώς και να εκφράζει άποψη επί  παντός  γενικότερου ζητήματος κοινωνικού περιεχομένου.

Έτσι με ανησυχία πληροφορηθήκαμε  για  προβλήματα αναφορικά με τη λειτουργία της πενταμελούς επιτροπής της παρ. 12 του άρθρου 9 Ν.4039/2012 του Δήμου Χανίων, η οποία έχει συγκροτηθεί με την προσήκουσα  διαδικασία, η οποία έχει ακολουθηθεί  και από δεκάδες άλλους δήμους της χώρας. Για το λόγο αυτό κρίνουμε επιβεβλημένη την αποστολή της παρούσας επιστολής για τη διευκόλυνση του έργου Σας και την αποτροπή μελλοντικών προβλημάτων και σας αναφέρουμε τα κάτωθι όπως σχετικά έχει διατυπώσει η Επιστημονική Επιτροπή του Συλλόγου μας:

Η κείμενη νομοθεσία είναι σαφής:

Τα δύο από τα πέντε μέλη της επιτροπής της παρ. 12 του άρθρου 9 του Ν.4039/2012 ορίζονται υποχρεωτικά από τα φιλοζωϊκά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα.Το δικαιοπολιτικό θεμέλιο της ως άνω διάταξης είναι πρόδηλο: Ο νομοθέτης προνοεί ώστε η επιτροπή να έχει μέλη με τις ιδιαίτερες γνώσεις, ευαισθησία, διάθεση για εθελοντική εργασία, τεχνογνωσία και εμπειρία  για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού θετικού αποτελέσματος ενόψει του δύσκολου έργου που της έχει ανατεθεί.Ο Σύλλογος μας έχει ιδία γνώση για την προσφορά των εν λόγω σωματείων και ενώσεων, αφού μέλη του, εξαίρετοι νομικοί είναι ενεργά μέλη ενός εξ αυτών με την επωνυμία «Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ».

Έτσι, σύμφωνα με το νόμο και τις γενικότερες διατάξεις περί νόμιμης συγκρότησης των συλλογικών διοικητικών οργάνων (όπως εν προκειμένω συνιστά η εν λόγω επιτροπή) του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και εφαρμοζομένων στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οικείος Δήμαρχος οφείλει έγκαιρα να ζητήσει εγγράφως την υπόδειξη  των μελών αυτών από τα εν λόγω σωματεία και ενώσεις (άρθρο 13 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).

Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που έχει ήδη συγκροτηθεί και υφίσταται η εν λόγω επιτροπή η θητεία της οποίας ακολουθεί τη θητεία της δημοτική αρχής η αντικατάσταση της εν όλω ή εν μέρει δικαιολογείται μόνο αν συντρέχει λόγος που άπτεται στα καθήκοντα των μελών της, λόγος που θα πρέπει να είναι επαρκώς και σαφώς αιτιολογημένος.Εάν δεν τηρηθούν τα παραπάνω η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής είναι απόλυτα παράνομη.

Με τις σκέψεις αυτές ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων Σας παρακαλεί να λάβετε  υπόψη τα παραπάνω.        

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος του ΔΣΧ

  Ιωάννης Δασκαλάκης

                                ————————————————————————–

Εν τω μεταξύ τα 4 εκ των 5 φιλοζωικών σωματείων της πόλης μας,έστειλαν εκ νέου επιστολή στον δήμαρχο, μετά τις τελευταίες εξελίξεις,όπου ανανεώνουν την απόφασή τους για τα σωματεία και τα μέλη που θα τους εκπροσωπούν στην πενταμελή επιτροπή.

η επιστολή των σωματείων:

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Θα επιθυμούσαμε να σας ενημερώσουμε , ότι οι φιλοζωικοί μας σύλλογοι  που δημοκρατικά και  σύννομα κατά την τελευταία συγκρότηση της 5μελούς επιτροπής   αποφάσισαν να εκπροσωπούνται    σε αυτή  απο τα φιλοζωικά σωματεία Η Προστασία των Ζώων και ΚΥΝ-ωνία  υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων  ανανεώνουν την απόφασή τους προτείνοντας και πάλι τους ανωτέρω δύο φορείς  .
Επιπροσθέτως ο μεν  Φιλοζωικός Σύλλογος Η Προστασία των Ζώων αποφάσισε να εκπροσωπείται  στην 5μελή απο την Αναστασία Βυσσίνου Μπομπολάκη ως τακτικό μέλος και την Ευφροσύνη Τσεκμέζογλου ως αναπληρωματικό  ο δε Φιλοζωικός Σύλλογος ΚΥΝωνία απο την Ελισάβετ Ηλιάκη ως τακτικό και τον Νικόλαο Πετραντωνάκη  ως αναπληρωματικό μέλος .
Εφόσον μας ζητηθεί θα σας αποστείλουμε  και γραπτώς την απόφαση των συλλόγων μας .
Οι σύλλογοί μας θα συνεχίσουν να στηρίζουν κάθε ενέργεια και προσπάθεια του Δήμου  και της Δημοτικής σας Αρχής ,που θα αποσκοπεί στην προστασία των ζώων .
Ευχαριστούμε ,
Για τον Σύλλογο Η Προστασία των Ζώων
Η Πρόεδρος Ευφροσύνη  Τσεκμέζογλου
Για τον Σύλλογο ΚΥΝ-ωνία
Η Πρόεδρος Ελισάβετ Ηλιάκη 
Για τον Σύλλογο Η Κιβωτός του Νώε
Η Πρόεδρος Κωστούλα Στούπη
Για τον Σύλλογο Το Νησί
O Πρόεδρος  Stefan Haak