Στις 15 Μαΐου έγινε προγραμματισμένη συνάντηση των στελεχών της Ομοσπονδίας μας, της κ. Βασιλικής Χρήστου και της Δικηγόρου κ. Νίκης Τηλιακού, με την επιτροπή αναθεώρησης του Συντάγματος με επικεφαλής τον Καθηγητή κ.Μ  Σπουρδαλάκη, Πρόεδρο της Επιτροπής, και τον Καθηγητή κ. Ν. Μουζέλη μέλος αυτής.

Η Π.Φ.Π.Ο., κατά την διάρκεια της συνάντησης που διήρκεσε περίπου μιάμιση ώρα και διεξήχθη σε κλίμα φιλικό, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους πιστεύουμε ότι η προστασία των ζώων θα πρέπει να κατοχυρωθεί συνταγματικά, όπως συμβαίνει σε μια σειρά άλλες χώρες.

Τα μέλη της επιτροπής αναθεώρησης και τα στελέχη μας  συζήτησαν πάνω στα ηθικά και νομικά ζητήματα του άπτονται του αιτήματός μας , που αποτελεί και βασικό  αίτημα όλης της φιλοζωικής κοινότητας της χώρας αλλά και εκατοντάδων χιλιάδων άλλων προοδευτικών πολιτών, μας κατατόπισαν δε για το  ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματά μας.  

Περίπου 32.000 υπογραφές έχουν μέχρι στιγμής μαζευτεί για να να προστεθεί στο Άρθρο 24 του Συντάγματος το παρακάτω κείμενο:

“Το κράτος υποχρεούται να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και το σεβασμό της ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της. Ιδιαίτερα το Κράτος μεριμνά για την ευζωία όλων των ζωικών ειδών, τις συνθήκες διαβίωσης, φύλαξης, μεταφοράς και εισαγωγής τους, επιβάλλοντας απαγορεύσεις και περιορισμούς όπου κρίνεται αναγκαίο και ειδικότερα σε θέματα πειραμάτων και επεμβάσεων πάνω σε αυτά και σε θέματα θανάτωσής τους. Οφείλει επίσης να μεριμνά για την προστασία της άγριας ζωής και συγκεκριμένα των ειδών υπό εξαφάνιση.”

Μπορείτε να υπογράψετε και εσείς εδώ : Συνταγματική Κατοχύρωση των Δικαιωμάτων των Ζώων
Η συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας των ζώων σε μια απολύτως ανθρωποκεντρική κοινωνία και με βαθιά ριζωμένες ακόμη  αναχρονιστικές αντιλήψεις για τα ζώα θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια και επιμονή. Θέλουμε όμως να αισιοδοξούμε ότι στο τέλος του δρόμου,  το αυτονόητο δικαίωμα των έμβιων συναισθανόμενων μη ανθρώπινων όντων στην ζωή και στην ευζωία θα κατωχυρωθεί συνταγματικά όπως και τα δικαιώματα ολων μας.  

Καλούμε τους εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που ασχολούνται με την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων να δώσουν μαζί μας αυτό τον αγώνα, που η επιτυχής έκβασή του θα επιφέρει μια σειρά αλυσιδωτές θετικές αλλαγές προς όφελος των ζώων αλλά και της κοινωνίας των ανθρώπων.
          
Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία