Επιστολή έστειλε η ΠΦΠΟ την Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017 στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς και στον Υπουργό Υγείας με θέμα την παρέμβαση για το Σχέδιο νόμου με τίτλο “Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων”

TI ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Αξιότιμοι κύριοι,

όπως πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, το ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δήμος Παπαδημητρίου, έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου με τίτλο “Πλαίσιο Λειτουργίας Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων” όπου καθορίζεται ο τρόπος έκδοσης άδειας, καθώς και τα είδη εμπορίας παραγωγικών αδειών.

Στην περίπτωση ζ) της παραγράφου 1 του Άρθρου 7, θεσμοθετείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η υπαίθρια πώληση πουλερικών και κουνελιών καθώς μέχρι σήμερα για το πρώτο είδος απαγορευόταν για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας από την γρίπη των πτηνών, ενώ για το δεύτερο είδος δεν υπάρχει άλλο νομικό πλαίσιο.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Αφενός:

Α) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 της ΥΑ 258971/26.08.08 (ΦΕΚ 1785 Β΄) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο “Θέσπιση μέτρων βιοασφάλειας για την γρίπη των πτηνών”

“Απαγορεύεται η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε υπαίθριες εκθέσεις, αγορές, θεάματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις και η διοργάνωση εκθέσεων και διαγωνισμών αυτών σε υπαίθριους και ελεύθερους χώρους».”

Β) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3

“Απαγορεύεται η διάθεση πουλερικών και πτηνών οποιασδήποτε ηλικίας και οποιουδήποτε είδους σε υπαίθριες λαϊκές αγορές”

Γ) Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της 2005/855/ΕΚ από 30/11/2015

“Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι απαγορεύεται η συγκέντρωση πουλερικών και άλλων πτηνών σε αγορές, θεάματα, εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων πτηνών από σημείο σε σημείο.”

Δ) Την ΥΑ 258/10554/30.01.2017 (ΦΕΚ Β΄ 363) “Τροποποίηση µε αριθ. 258971/26.08.2008 (Β’ 1785) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων”

Με την οποία, ο Αναπληρωτής Υπουργός κ. Τσιρώνης, περιορίζει πλέον μέχρι και τα οικόσιτα πουλερικά σε όλη την επικράτεια, προφανώς λαμβάνοντας υπόψιν ότι υπάρχει έξαρση της νόσου

Αφετέρου:

Α) Πέραν της κτηνιατρικής υγειονομικής πλευράς, υφίσταται και η πλευρά της παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας και ευζωϊας των ζώων. Οι συνθήκες διατήρησης και πώλησης των πουλερικών, χωρίς την εξασφάλιση των απαραίτητων για το είδος τους και την ηλικία τους, συνθηκών διαβίωσης (κατάλληλη θερμοκρασία, φωτισμός, χορήγηση τροφής και νερού, προστασία από αντίξοες καιρικές συνθήκες κ.λ.π), συνιστούν ταλαιπωρία και παράβαση της εν λόγω νομοθεσίας και επισύρουν τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Νόμου 1197/81(Α′ 240)

Β) Η μεταφορά των πουλερικών πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με την ΚΥΑ 314754/2009(Β,2025) που αφορά τα εκτελεστικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού 1/2005

Θα θέλαμε να μας απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

1) Πως το Υπουργείο σας θα διασφαλίσει ότι τα πουλερικά που θα πωλούνται υπαίθρια δεν θα εκθέσουν την Δημόσια Υγεία σε κίνδυνο, καθώς το μέχρι τώρα νομικό πλαίσιο απαγορεύει ρητά τόσο την υπαίθρια πώλησή τους, όσο και την συνύπαρξη με άλλα είδη ζώων με σκοπό την καταστολή της νόσου.

2) Πως θα διασφαλίσετε την ευζωία των ζώων τόσο κατά την μεταφορά, όσο και κατά την διάρκεια της παραμονής τους σε υπαίθριους χώρους σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς.

Μόνο στις 5/2/2017 το Δασαρχείο Αιγάλεω κατέσχεσε από το παζάρι του Σχιστού 1468 άγρια πτηνά ενώ το έτος 2013 η Ομοσπονδία μας παρέλαβε με εντολή εισαγγελέα περί τα 300 πουλερικά (κότες) από το ίδιο σημείο.

Αυτά τα δύο παραδείγματα καταδεικνύουν μία ανίκανη πολιτεία να εφαρμόσει τους Νόμους που ήδη υπάρχουν και απαγορεύουν αυτό που τώρα ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης προσπαθεί να νομιμοποιήσει, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κανένα πλαίσιο διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας και της ευζωίας των ζώων αυτών.

Πως λοιπόν θα είστε σε θέση να διασφαλίσετε την Δημόσια Υγεία και την ευζωία των ζώων με αυτή την ρύθμιση;

Επειδή η ίδια η πολιτεία έχει αποδειχθεί ανεπαρκέστατη να εφαρμόσει τους νόμους που φτιάχνει, σας καλούμε να αποσύρετε την συγκεκριμένη διάταξη και να απαγορεύσετε ρητά και με αυστηρές ποινές την υπαίθρια πώληση ζώων γενικά, όχι μόνο ειδικά για τα πουλερικά και πτηνά.

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (56 Σωματεία)
και
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 130 Ζωοφιλικών Σωματείων

Η ΠρόεδροςΗ Γραμματέας
Αναστασία Βυσσίνου ΜπομπολάκηΜαρία Χουστουλάκη