Απάντηση σε ερώτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με την αδειοδότηση των εκτροφέων και των εκπαιδευτών εξέδωσε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση υπ’αριθμόν 107/2016 της συνεδρίασης της 6ης Απριλίου,

το ΝΣΚ χαρακτηρίζει παράνομη την εκτροφή ζώων συντροφιάς αφού τα τελευταία 5 χρόνια που έχουν οριστεί οι προυποθέσεις άδειας άσκησης επαγγέλματος από το νόμο 4039/2012, δεν έχει εκδοθεί σχετική Κ.Υ.Α (κοινή υπουργική απόφαση),παρόλο που ο νόμος προσδιόριζε ότι θα έπρεπε να εκδοθεί σε διάστημα 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

Παράνομοι είναι επίσης και όσοι εκτροφείς έχουν πάρει σχετική άδεια πριν από το 2012 αλλά και το υπουργείο που εκδίδει άδειες στηριζόμενο στο νόμο 3170/2003 ο οποίος έχει καταργηθεί και αντικαταστάθηκε από τον 4039/2012

Μέχρι την έκδοσή της Κ.Υ.Α.,απαγορεύεται η εκτροφή και η αναπαραγωγή ζώων συντροφιάς (εξαιρούνται οι έμποροι) αλλά και η έκδοση άδειας εκπαιδευτών.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι είναι παράνομη και κάθε γέννα δεσποζόμενου ζώου αφού δεν έχουν αποσαφηνιστεί οι προυποθέσεις  και να γίνει διαχωρισμός ιδιωτών από εκτροφείς.

Διαβάστε τη γνωμοδότηση της συνεδρίασης