Οι παράνομες εισαγωγές ζώων είναι μια μεγάλη πληγή που μεγαλώνει τον αριθμό των αδέσποτων ζώων,καθώς  γίνονται αθρόα και χωρίς να πληρούνται οι κατάλληλες προδιαγραφές που ορίζονται από τη νομοθεσία.Μετά την πρόσφατη εγκύκλιο (7-8-15) που αφορά στις μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς,η Ομοσπονδία μας έστειλε επιστολή στην  Τελωνειακή Υπηρεσία – Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.,το ΥΠΑΠΕΝ και τη Γενική Κτηνιατρική Διεύθυνση όπου επισημαίνει τα παρακάτω:

“Συνεισφέροντας και εμείς από πλευράς μας στις πολύ σωστές ενέργειες του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς  εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς και σε μια περαιτέρω προσπάθεια για τον περιορισμό του φαινομένου των αδεσποτων ζώων αλλά και γενικότερα της κακοποίησης αυτών σας διαβιβάζουμε την υπ αριθ 2963/87735/ 007.08.2015 εγκυκλίου και παρακαλούμε πολύ να ενημερωθούν όλοι οι τελωνειακοί σταθμοί για την πιστή και άμεση τήρησή της.

Ειδικότερα επισημαίνουμε το σημείο της εγκυκλίου όπου αναφέρονται τα παρακάτω:

 Δεν επιτρέπεται η είσοδος στο ελληνικό έδαφος ζώων ηλικίας κάτω των δώδεκα (12)  εβδομάδων και μη εμβολιασμένων για τη λύσσα ή μεταξύ 12 και 16 εβδομάδων που έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας αλλά δεν πληρούν ακόμη τις απαιτήσεις ισχύος του αντιλυσσικού εμβολιασμού.

 Παραθέτουμε  το σύνολο της εγκυκλίου

Υγειονομικοί και άλλοι όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς

 και ζητάμε  από τούδε και στο εξής κανένα ζώο συντροφιάς κάτω των 12 εβδομάδων να μην εισάγεται στην χώρα μας.

Δυστυχώς είναι πολύ συχνό το γεγονός στα pet-shops  να πωλούνται εισαγόμενα ζώα συντροφιάς ηλικίας κάτω των 12 εβδομάδων κατά παράβαση της νομοθεσίας , πράγμα που σημαίνει οτι εισάγονται  πολύ συχνά ακόμη και ζώα ηλικίας ενός μήνα.

 Ζητάμε επίσης από τις αρμόδιες διευθύνσεις του Υ.ΠΑ.Π.ΕΝ  να ενημερώσει άμεσα  και γραπτά όλες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας να διεξάγουν χωρίς καθυστέρηση  αυστηρούς ελέγχους και να επιβάλλουν τα  κατάλληλα πρόστιμα στα pet-shops  της περιοχής τους , όπου θα εντοπιστούν τέτοια περιστατικά,  και να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες τους επίσης γραπτώς  για την διάταξη αυτή της νομοθεσίας μας.

Τέλος παρακαλούμε τις αρμόδιες πολιτικές και αστυνομικές αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να ενημερώσουν τις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις τους .

Ευελπιστώντας στα παραπάνω και στην κοινή προσπάθεια για τον έλεγχο της ασυδοσίας σε σχέση με τις εισαγωγές ζώων συντροφιάς”

 Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (54 σωματεία)

Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή  132 σωματείων