Ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Πάσης Αρχής
Εξώδικη διαμαρτυρία – Πρόσκληση

Της Πανελλαδικής Φιλοζωικής & Περιβαλλοντικής Ομοσπονδίας (ΠΦΠΟ)
που εδρεύει στην Κρήτη και εκπροσωπείται νόμιμα.

Π ρ ο ς
Τον Υπουργό και Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στο άρθρο 6 του ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 του Νόμου 4235/2014, για τα δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή την χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό, καθορίζονται οι γενικοί όροι για την εκτροφή, αναπαραγωγή και εμπορία ζώων συντροφιάς. Ειδικότερα, στην παρ. 4 ορίζεται ότι «Για τη χορήγηση της άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς, καθώς και άδειας εκπαιδευτή σκύλων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρούν οι χώροι εκτροφής, αναπαραγωγής, εμπορίας και εκπαίδευσης των ζώων συντροφιάς ως προς τις εγκαταστάσεις, τους χώρους διαμονής ή παραμονής των ζώων, τις συνθήκες ευζωίας και τον αναγκαίο εξοπλισμό ανά είδος ζώου, η αρμόδια αρχή ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου και οι κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα».

Δυστυχώς, 4 και πλέον χρόνια μετά την έκδοση του εν λόγω νόμου, το Υπουργείο σας δεν έχει προχωρήσει ακόμα στην έκδοση της προβλεπόμενης ΚΥΑ προς εφαρμογή του νόμου 4039/2012 σε σχέση με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης άδειας εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς καθώς και τον καθορισμό ανατομικών παθήσεων των προς εκτροφή ζώων -θέμα για το οποίο σας έχουμε καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση, την οποία ουδέποτε λάβατε υπόψη σας- με συνέπεια, αφενός να μην υπάρχει δυνατότητα άσκησης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας από τους ενδιαφερόμενους, ενώ παράλληλα η έλλειψη καθορισμού του εν λόγω νομοθετικού πλαισίου, για την οποία ευθύνονται οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του υπουργείου σας, έχει αφήσει πλήρως ασύδοτους τους εκτροφείς και εκπαιδευτές κατοικίδιων και έχει συμβάλλει πολύ στην αύξηση των αδέσποτων ζώων στην χώρα μας.

Η Ομοσπονδία μας με επιστολές προς το Υπουργείο έχει επισημάνει ουκ ολίγες φορές το πρόβλημα που δημιουργείται λόγω έλλειψης, όχι μόνο της συγκεκριμένης, αλλά και των λοιπών υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται στον ως άνω νόμο, αλλά οι πάντες κωφεύουν, με απαράδεκτες για ένα ευνομούμενο κράτος δικαιολογίες του τύπου ότι «δεν επαρκεί το προσωπικό και ότι υπάρχουν άλλα σημαντικότερα θέματα».
Επίσης σας έχουμε καταθέσει εδώ και πολύ καιρό ολόκληρη και τεκμηριωμένη πρόταση για την ορθή πρακτική εκτροφής και αναπαραγωγής ζώων συντροφιάς, την οποία ομοίως ουδέποτε αξιοποιήσατε.
Το πρόβλημα επιβεβαιώνει και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, το οποίο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 107/2016 γνωμοδότησή του αποφάνθηκε -απαντώντας σε ερώτημα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- ότι κανείς δεν μπορεί να εκτρέφει ή να εκπαιδεύει ζώα συντροφιάς μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα ρυθμίζουν τα θέματα της αδειοδότησης των επαγγελμάτων του εκτροφέα και του εκπαιδευτή και κατά συνέπεια, σύμφωνα με το σκεπτικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, είναι παράνομη κάθε εκτροφή ζώου συντροφιάς από εκτροφείς που πήραν άδεια μετά τον Φεβρουάριο 2012, και επομένως παρανομούσαν οι υπηρεσίες του ΥΠ.Α.Α.Τ., αν εξέδιδαν άδειες για την άσκηση αυτών των επαγγελμάτων σύμφωνα με τον νόμο 3170/2003 που έχει καταργηθεί με το άρθρο 23 του ν.4039/2012.

Έκπληξη δημιουργεί η υπ΄ αριθμ. 1880/63531 απαντητική επιστολή της Διεύθυνσης Προστασίας Ζώων σε ερώτηση πολίτη, ότι «μέχρι να μέχρι να εκδοθεί η ΚΥΑ που προβλέπεται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 46 του Νόμου 4235/2014 (Α΄32) δεν υφίσταται νομικό πλαίσιο, βάσει του οποίου μπορεί να διενεργηθεί επιθεώρηση και να επιβληθούν οι σχετικές κυρώσεις στον πολίτη, στον οποίο αναφέρεστε», αφού επισήμως το κράτος με βούλα και υπογραφή δηλώνει μέσω των κτηνιατρικών του υπηρεσιών, ότι είναι ανίκανο να προχωρήσει σε νόμιμες ενέργειες επομένως επιτρέπει την παράνομη κατά εκατοντάδες χιλιάδες ζώα συντροφιάς εκτροφή και μάλιστα την στιγμή που το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στην σχετική γνωμοδότησή του θεωρεί παράνομη κάθε εκτροφή από το 2012 και μετά.

Είναι μη παραδεκτό το λιγότερο το ελληνικό κράτος για περισσότερα από 4 χρόνια να μην μπορεί να εκδώσει μια ΚΥΑ και να συγκαλύπτει έτσι εμμέσως την παράνομη εκτροφή και την διακίνηση μαύρου χρήματος αξίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Η δε απαράδεκτη αμέλεια της μη έκδοσης ΚΥΑ για τους εκπαιδευτές ζώων -επίσης έχουμε καταθέσει σχετική πρόταση- με αποτέλεσμα ο καθένας άνευ προϋποθέσεων να αυτοχρήζεται εκπαιδευτής είχε σαν ολέθρια συνέπεια τον θάνατο του μικρού 5χρονου παιδιού στην Κοζάνη.

Εν όψει των ανωτέρω, είναι προφανές ότι η μη έκδοση των προβλεπομένων ΚΥΑ, έχει δημιουργήσει πλείστα όσα σοβαρότατα και δυσεπίλυτα προβλήματα και για τους λόγους αυτούς σας καλούμε όπως άμεσα παρέμβετε για άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας, άλλως επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας.

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία