Η Ομοσπονδία μας ενημερώθηκε ότι με διαταγή που εκδόθηκε από το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ απαγορεύεται εφεξής η διατήρηση ζώων συντροφιάς σε στρατιωτικά οικήματα (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ – ΚΑΑΥ), εκτός από ωδικά πτηνά.

Η απόφαση αυτή αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία,εφόσον τηρούνται από τους ενοίκους οι υποχρεώσεις που προβλέπει ο νόμος και αφορούν στις υποχρεώσεις του υπεύθυνου κηδεμόνα (μη διατάραξη κοινής ησυχίας,υγειονομικές διατάξεις,ηλεκτρονική σήμανση του ζώου για την αποφυγή εγκατάλειψης σε περίπτωση μετάθεσης,βιβλιάριο υγείας κλπ) και προσβάλλουν το δικαίωμα των ζωόφιλων στελεχών,οι οποίοι καταβάλλουν μίσθωμα για την παραμονή τους στα στρατιωτικά οικήματα.

Σε επιστολή της στον ΥΕΘΑ κο Καμμένο η ομοσπονδία μας αναφέρει τους λόγους της άρσης αυτής της απόφασης

η επιστολή της Ομοσπονδίας

Προς: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Καμμένο           15/6/5

Κοινοποίηση:

ΑΝΥΕΘΑ,ΥΦΕΘΑ,Α/ΓΕΕΘΑ,Α/ΓΕΣ

Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ)

Περιφερειακές Ενώσεις Στρατιωτικών,ΜΜΕ

ΣΧΕΤ.:   α.         ΣΚ 300-6/2005/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ

                  β.         Νόμοι 4039/2012 και 4235/2014 (Τροποποίηση του Ν. 4039/2012)

                  γ.         Φ.900/67/233969/Σ.943/10 Απρ 15/ΓΕΣ/ΔΥΔΜ/1ο

                  δ.        Η από 28/5/2015 επιστολή της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΣΠΕΚΜ) προς τον κ. ΥΕΘΑ

                        Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

                        Σύμφωνα με το (γ) σχετικό, καθορίσθηκε ότι εφεξής απαγορεύεται ρητά η διατήρηση κατοικίδιων ζώων στα Στρατιωτικά Οικήματα (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ – ΚΑΑΥ), εκτός από ωδικά πτηνά, σύμφωνα με τις προβλέψεις του (α) ομοίου.

Το παραπάνω έρχεται σε αντίθεση με το (β) σχετικό (άρθρο 8), σύμφωνα με το οποίο: «Επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε κατοικία. Στις πολυκατοικίες που αποτελούνται από δύο διαμερίσματα και πάνω επιτρέπεται η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς σε κάθε διαμέρισμα με την προϋπόθεση …».

Επίσης στο ίδιο άρθρο, ορίζεται ότι: «Δεν μπορεί να απαγορευτεί η διατήρηση ζώων συντροφιάς με τον κανονισμό της πολυκατοικίας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Με τον ίδιο κανονισμό μπορεί να περιορίζονται ο μέγιστος αριθμός των ζώων που επιτρέπονται στα δύο ζώα ανά διαμέρισμα».

                        Κατόπιν των παραπάνω και επειδή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα επίκειται η υλοποίηση των μεταθέσεων των στελεχών και οι στεγάσεις – αποστεγάσεις στα Στρατιωτικά Οικήματα, παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας, προκειμένου να επανεξετασθεί η διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς στα Στρατιωτικά Οικήματα, υπό νέο πρίσμα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να είναι δυνατή η άμεση στέγαση των φιλόζωων στελεχών στα Στρατιωτικά Οικήματα, εντός του θέρους 2015, εφόσον φυσικά τηρούνται οι προϋποθέσεις διατήρησης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, που προβλέπονται με το (β) σχετικό.

Επιπλέον, σε συνέχεια του (δ) σχετικού, επισημαίνονται τα παρακάτω:

α.         Όλοι οι Έλληνες Αξιωματικοί – Υπαξιωματικοί – ΕΠΟΠ, έχουν δώσει τον παρακάτω όρκο: «Ορκίζομαι, να φυλάττω πίστη εις την πατρίδα. Υπακοή εις το Σύνταγμα, τους Νόμους και τα Ψηφίσματα του Κράτους…».

β.         Η διαταγή του ΓΕΣ:

            (1)        Έρχεται σε αντίθεση με το Σύνταγμα του Κράτους (άρθρο 4), σύμφωνα με το οποίο, όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

(2)        Έρχεται σε αντίθεση με τους Νόμους του Κράτους [Νόμοι 4039/2012 και 4235/2014 (άρθρο 8)], όπως αναφέρθηκε στις παραπάνω παραγράφους.

(3)    Ούτε λίγο ούτε πολύ, καλεί τα στελέχη να μην εφαρμόσουν τους Νόμους και να καταπατήσουν τον όρκο που έδωσαν.

γ.         Οι Νόμοι 4039/2012 και 4235/2014, που επιτρέπουν τη διατήρηση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς στις κατοικίες, είναι προφανώς μεταγενέστεροι του ΣΚ 300-6/2005, που τα απαγορεύει, άρα καταργούν κάθε τι έρχεται σε αντίθεση με τα όσα προβλέπουν.

δ.         Η διοικητική έννομη σχέση, κατά την άποψη του ΓΕΣ, σύμφωνα με την οποία παρέχεται διαμονή των στελεχών και των οικογενειών τους στα Στρατιωτικά Οικήματα, δεν είναι δυνατόν να αντιβαίνει σε νόμο του Κράτους.

ε.          Η διάθεση των Στρατιωτικών Οικημάτων, έστω και αν αυτή είναι προσωρινή, γίνεται με σκοπό, αποκλειστικά και μόνο, τη χρησιμοποίηση τους ως κατοικία. Για το λόγο αυτό άλλωστε, τα στελέχη που διαμένουν στα Στρατιωτικά Οικήματα καταβάλουν μηνιαίο μίσθωμα, ως ενοίκιο.

στ.        Μελέτες και έρευνες έχουν αποδείξει την ευεργετική επίδραση των ζώων στην ψυχολογία των ανθρώπων και ιδιαίτερα στα παιδιά. Ειδικά για τα παιδιά των στρατιωτικών, που υπόκεινται σε συχνές μεταθέσεις, τα κατοικίδια είναι οι μοναδικοί «φίλοι» που τους ακολουθούν από το ένα μέρος στο άλλο και είναι πολύ δύσκολο να τα αποχωριστούν.

ζ.          Από την αρχαιότητα ακόμη, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον Οδυσσέα και το σκύλο του Άργο, τα κατοικίδια έμεναν μαζί με τους ανθρώπους. Ειδικά ο σκύλος θεωρείται, όχι άδικα, ως ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου.

η.         Ακόμη και στη σύγχρονη εποχή, σε όλα τα ανεπτυγμένα κράτη, οι πολίτες είναι ευαισθητοποιημένοι και διαθέτουν αυξημένα φιλοζωικά αισθήματα, ενώ μεγάλος αριθμός πληθυσμού, διατηρούν κατοικίδια ζώα στις κατοικίες τους. Μάλιστα, όσο πιο ανεπτυγμένη είναι μία χώρα, τόσο περισσότερο ευαισθητοποιημένη είναι η κοινωνία και τόσο μεγαλύτερα είναι τα φιλοζωικά αισθήματα του πληθυσμού.

θ.         Ο Στρατός, ο οποίος σε πάμπολλες περιπτώσεις επιδεικνύει κοινωνικό πρόσωπο, εξωστρέφεια, φιλοζωικά αισθήματα και επαφή με την κοινωνία, στο συγκεκριμένο θέμα εμφανίζεται να μην υπακούει στους νόμους τους κράτους και να διέπεται από αναχρονιστικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις.

ι.          Εάν κατά το παρελθόν, συνέβη κάποιο μεμονωμένο περιστατικό, κατά το οποίο ένα ζώο (πχ ένας σκύλος) δάγκωσε κάποιον ή έκανε θόρυβο (πχ γαύγιζε), αυτό δεν πρέπει να αποτελέσει γενίκευση για όλα τα ζώα, αφού με την ίδια λογική αν ένα παιδί χτυπήσει ένα άλλο παιδί ή κλαίει και ενοχλεί τους γείτονες, θα πρέπει να απαγορευθεί η διαμονή στα Στρατιωτικά Οικήματα σε όλα τα παιδιά.

                        Η ΠΟΕΣ, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα επιστολή, παρακαλείται για την αναδημοσίευσή της και για τις δικές της ενέργειες.

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία (54 Σωματεία)Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή 134 Ζωοφιλικών Σωματείων