Νομοθεσία

/Νομοθεσία
107, 2013

Ανενημέρωτοι πολλοί δικαστές για το νόμο 4039/2012

By | Ιούλιος 1st, 2013|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

Παρόλο που πολλές υποθέσεις κακοποίησης ζώων που έχουν πάρει το δρόμο των δικαστηρίων σε όλη την ελληνική επικράτεια,αντιμετωπίστηκαν με τη δέουσα σοβαρότητα από τους δικαστές,παρόλα αυτά υπάρχουν περιπτώσεις που "σκοντάφτουν" είτε στη σισπιστική αντίληψη ορισμένων,είτε [...]

2412, 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΚΥΛΩΝ

By | Δεκέμβριος 24th, 2012|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

Όλα τα Άρθρα θα πρέπει να συμφωνούν με την Ελληνική Νομοθεσία & αυτά των κανονισμώντης Δ.Κ.Ο.. Είναι δυνατόν να είναι δυσμενέστερα, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν ναέρχονται σε αντίθεση με τους Κανονισμούς της, κάθε [...]

2702, 2011

Νόμος 998/2003

By | Φεβρουάριος 27th, 2011|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 998/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Μαΐου 2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την τροποποίηση της οδηγίας 92/65/ΕΟΚ του [...]

2202, 2011

ΦΕΚ B 2157/2010 Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

By | Φεβρουάριος 22nd, 2011|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010. Διαβάστε όλο το ΦΕΚ εδώ

2202, 2011

Eλληνική νομοθεσία για τα ζώα

By | Φεβρουάριος 22nd, 2011|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ  A. Νόμος 2017/1992 «Ευρωπαϊκή σύμβαση για την προστασία των ζώων συντροφιάς»  B. Νόμος 3170/2003 «Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις»   Γ. Νόμος 1197/1981 «Περί προστασίας των ζωών» Ποινικές κυρώσεις. […]

1802, 2011

Νόμος 2017/1992

By | Φεβρουάριος 18th, 2011|Categories: Νομοθεσία|0 Comments

Κύρωση της Ευρωπαίκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Δείτε το νόμο εδώ

Load More Posts